Sensibilització i Educació per la Solidaritat

La sensibilització i l’educació per la solidaritat integren la cooperació. Amb aquestes pretenem afavorir l’obertura de la societat santboiana al món des d’una mirada crítica que se centri en l’anàlisi de les causes i conseqüències de les desigualtats produïdes pel sistema capitalista i que, alhora, afavoreixi un compromís actiu cap a la transformació social. Aquestes polítiques s’articulen al voltant d’un calendari anual d’activitats a la ciutat, així com d’un treball constant amb la comunitat educativa a través del Catàleg anual d’activitats i de projectes singulars.

1. Calendari anual d’activitats

2. Activitats als centres educatius

3. Projectes singulars

4. Activitats diverses

Al llarg de l’any es complementen les activitats de sensibilització fixes del calendari de la ciutat, amb d’altres activitats puntuals, vinculades a propostes de les entitats o oportunitats de donar a conèixer determinats recursos. Exposicions, xerrades, col·loquis… complementen el calendari fix d’activitats i permeten garantir propostes culturals vinculades a la solidaritat al llarg de tot l’any.

5. Històric

En la trajectòria de la política de cooperació santboiana, cal destacar l’aprovació l’any 2009 del Pla municipal d’educació i formació per a la solidaritat.

Des de l’any 2001 i fins el 2014, en el marc de la Fira de la Puríssima s’organitzava l’Espai de la solidaritat.