Pla municipal d’acollida a persones refugiades

Sant Boi és una ciutat d’acollida, històricament implicada en la defensa dels drets humans, la solidaritat i la pau i compromesa en la lluita contra les desigualtats. Des de fa anys, treballa per aquests objectius en coordinació amb entitats municipalistes i ONG especialitzades.
És en aquest context de treball conjunt i coordinat com Sant Boi enfoca la seva contribució activa per ajudar les persones refugiades a Europa arran de la guerra civil de Síria i altres conflictes internacionals.

Sant Boi es mobilitza a favor dels drets de les persones refugiades
I Mostra Local de Cinema i Convivència
Rebuig a les polítiques de la UE amb les persones refugiades, amb el lema “Sant Boi, Ciutat Refugi”

Pla d'acollida a les persones refugiades

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el Pla municipal d’acollida a persones refugiades, document estratègic on l’Ajuntament estableix els mecanismes per fer de Sant Boi una ciutat d’acollida.

Des d’una perspectiva integral, el procés d’acollida comprèn tres àmbits d’actuació: col·laboració en la tasca d’assistència a les persones refugiades en els països d’origen i trànsit, l’acollida a la ciutat de Sant Boi i l’educació per la solidaritat i la incidència política.

Pla Municipal Acollida Sant Boi

Fulletó del Pla d’acollida

Actuacions del Pla municipal d'acollida

Acollida

Per garantir l’acollida, el municipi obrirà 5 pisos per a 30 persones sol·licitants de protecció internacional i refugi amb; la col·laboració de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR).

Assistència humanitària

El Pla preveu donar suport a iniciatives que desenvolupen organitzacions no governamentals i organismes Internacionals en els països d’origen de les persones refugiades i els països de trànsit destinades a alleujar el sofriment de les persones afectades pel conflicte i/o en procés de desplaçament i a la cerca de protecció internacional, i protegir els seus drets. Part d’aquesta assistència es realitzarà donant suport a la campanya d’emergència iniciada pel FCCD.

Educació per la solidaritat i incidència política

El Pla preveu treballar amb diferents agents del territori per afavorir un relat públic sobre el dret d’asil on es donin a conèixer les causes que han originat aquests desplaçaments de població i la situació de les persones que cerquen refugi.

Trajectoria prèvia de l’Ajuntament

El Pla arrela en el compromís de l’Ajuntament de Sant Boi en la defensa dels drets humans i la pau i en una llarga trajectòria en l’àmbit de la cooperació, la solidaritat i la pau, així com en el procés d’acollida i integració de persones nouvingudes.

Accions de Sant Boi en defensa de les persones refugiades

Taula local per l'acollida

La Taula, organitzada en dues subcomissions, és l’instrument des del qual es realitzarà el seguiment del Pla.

– Subcomissió operativa: espai de treball i de coordinació entre serveis municipals i entitats que intervenen en el procés d’acollida a la ciutat.

– Subcomissió ciutadana: espai obert de participació ciutadana des del qual es volen coordinar i plantejar propostes i campanyes de mobilització social.

Com col·laborar

1. Col·labora com a voluntari/a en el procés d’acollida a Sant Boi. L’Ajuntament ha habilitat a la pàgina web municipal un formulari per rebre oferiments. Es pot col·laborar oferint acompanyament per fer gestions, com a parella lingüística, fent tasques de traducció o mediació, oferint un habitatge que no s’utilitzi, etc. Moltes persones de la ciutat ja han ofert la seva ajuda.

2. Participa en accions i campanyes de les ONG i en projectes d’assistència humanitària.

Per conèixer altres campanyes i iniciatives: Facebook Cooperacio Santboi

Més informació