El projecte “Empoderament de les mares comunitàries del barri de Potosí, Colòmbia, en l’acció societal (sindicat-comunitat) segona fase”, de la Fundació Pau i Solidaritat

El projecte “Empoderament de les mares comunitàries del barri de Potosí, Ciudad Bolívar (Colòmbia), en l’acció societal (sindicat-comunitat) segona fase”, finançat, entre altres institucions, per l’Ajuntament de Sant Boi, ha estat desenvolupat entre agost de 2011 i juliol de 2012 al Barri de Potosí de Ciutat Bolívar. Aquest projecte, que ha dut a terme la Fundació Privada Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, s’ha desenvolupat a través de la copart “Corporación Centro Cultural de Desarrollo Comunitario “ Evaristo Bernate Castellanos” (CECUDEC).

Les llars comunitàries són un equivalent a les llars d’infants  i sorgeixen per una iniciativa de l’Institut Colombià de Benestar Familiar, per tal d’atendre als infants de les mares que han de treballar fora de casa. Les mares comunitàries són les dones que atenen aquests infants d’entre 0 i 6 anys a casa seva, en grups de 13 nens/es,  i a  canvi reben una petita retribució de 141€ mensuals, però sense cap reconeixement de vacances ni liquidació.

El projecte recolza el procés autororganitzatiu seguit per un grup de mares comunitàries, constituïdes en l’Asociación en Defensa de la Niñez y de la Familia (ASODENFA), per tal de millorar l’atenció d’aquest infants i també per avançar en la lluita pels seus drets com a treballadores.

En aquest sentit el projecte, ha aconseguit potenciar, en primer lloc, l’organització sindical i social de les Mares Comunitàries del Barri de Potosí  a través de la seva afiliació al sindicat SINTRACIHOBI cosa que els ha de permetre avançar en el reconeixement de la seva tasca com a educadores.   En aquest procés les mares comunitàries han guanyat un major lideratge dins i fora del seu gremi. En segon lloc, s’ha aconseguit augmentar i millorar el grau de participació i cohesió social entre les mares comunitàries i la comunitat del Barri de Potosí a Ciutat Bolívar, a través de la realització d’una campanya de sensibilització sobre el rol social de les mares comunitàries com a educadores i d’una campanya de sensibilització per a la consecució d’un treball i una vida dignes. Amb tot això, també s’ha aconseguit la recuperació d’identitat i de dignitat de gènere entre les mares comunitàries del barri de Potosí, a través de la realització de diversos tallers en què s’han identificat aquelles pràctiques i situacions que atempten contra l’equitat de gènere, per tal de, posteriorment, establir els mecanismes i accions correctives adequats.

Finalment, en el marc del present projecte també s’ha dut a terme un diagnòstic de la situació nutricional de la població infantil de la Comunitat del Barri de Potosí, d’entre 0  i 5 anys,  que ha constatat que el 61% de la població infantil presenta desnutrició crònica i el 39% restant ha patit desnutrició en algun moment del seu desenvolupament. A partir dels resultats obtinguts, s’han establert estratègies resolutives i accions específiques destinades a millorar la situació nutricional de la població infantil.

Desplaça cap amunt