ENTITATS

Amizade, Junts amb Moçambic

ONG constituïda per voluntaris que treballa amb la ciutat de Beira (Moçambic) amb l’0bjectiu de promoure iniciatives que generin localment responsabilitat individual i col·lectiva amb l’entorn i capacitat d’autogestió. Principalment, impulsen projectes destinats a joves per garantir l’accés a l’educació.


 

Associació d’Amistat San Miguelito Sant Boi

Entitat local constituïda l’any 1998 en el marc de l’agermanament de Sant Boi de Llobregat amb San Miguelito (Nicaragua). Impulsen projectes destinats a la millora ambiental i a promoure el desenvolupament local, així com d’altres orientats a la sensibilització de la ciutadania.


 

Associació catalana d’Enginyeria Sense Fronteres

Associació de cooperació al desenvolupament formada per professionals, docents i estudiants, principalment voluntaris i voluntàries, que treballem per garantir l’accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Treballem per a construir una societat mundial justa i solidària i per a posar la Tecnologia al servei al desenvolupament humà. 

 

Cooperacció

Organització no governamental de cooperació internacional. Cooperacció participa en la construcció d’un model de desenvolupament humà sostenible on es respectin i desenvolupin els Drets Humans de totes les persones. Cooperacció està compromesa en un món marcat pels valors d’igualtat, justícia i democràcia on l’equitat de gènere i la participació ciutadana han de ser eixos i motors de canvi imprescindibles.

Creu Roja

Entitat de caire internacional que en el camp de la cooperació compta amb 4 àrees de treball: 

1. Desenvolupament institucional.
2. Cooperació per al desenvolupament: projectes internacionals;
3. Educació per al desenvolupament i sensibilització.
4. Acció humanitària i emergències.


 


Desos Opció Solidària

Entitat sense ànim de lucre que es crea l’any 2001 arran de la cooperació amb el municipi agermanat de San Miguelito. Des de llavors, concentrea les seves accions a San Miguelito i a Bluefields (Nicaragua) amb l’objectiu de col·laborar a un desenvolupament equitatiu i harmònic mitjançant la realització de treeballs d’estudi i la gestió de projects adreçats a la dignificació i millora de les condicions de vida dels països del Sud.

 

Fundació Vicente Ferrer

ONG de desenvolupament compromesa des de 1969 amb un procés de transformació d’una de les zones més empobrides del Sud de l’Índia: els Estats d’Andhra Pradesh i Telangana.
Creiem en les persones i en el poder de l’acció. Impliquem als grups més desafavorits de l’Índia per aconseguir un desenvolupament sostenible i la justícia social.

 

Fundació Kassumay

Organització no lucrativa que treballa per a la captació de fons solidaris per a la regió del Casamance, al Senegal. Des de l’any 2005, col·labora amb el CPAS Diembéring (Centre de Promotion Agricole et Social de Diembéring). 

Fundació Pau i Solidaritat

És l’instrument de la CCOO de Catalunya per fer cooperació internacional i per sensibilitzar els treballadors i treballadores del nostre país, partint de la idea que no hi pot haver un desenvolupament socialment just sense Drets Humans Laborals.


 

Sindicalistes Solidaris

 

Fundació sense afany de lucre, creada per la UGT de Catalunya el 1988 amb el nom de Fundació Josep Comaposada, amb l’objectiu d’acompanyar processos de desenvolupament de sindicats del Sud.
Promouen la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores de la UGT de Catalunya en l’extensió plena dels drets humans, laborals i sindicals al Sud, en particular a Centreamèrica, Àrea Mediterrània i Regió Andina.


 

Vols Voluntariat Solidari

Associació sense ànim de lucre per a la cooperació i solidaritat amb els infants i joves dels països en vies de desenvolupament, que va néixer el 1991 com a fruit de la promoció del voluntariat en projectes concrets en països del sud.
Té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones desfavorides des del camp de l’educació, principalment impulsant projectes de desenvolupament i promovent la participació d’activa dels joves.

Scroll to Top