ENTITATS

Amical Mauthausen

L’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya és l’associació que agrupa els exdeportats/ades republicans dels camps de concentració del nazisme, així com els familiars i amics, tant dels supervivents com dels deportats assassinats als camps.

Té com a objectiu treballar a favor de la memòria de totes les persones que van viure i lluitar durant la Guerra Civil abans de creuar la frontera francesa camí de l’exili i que més tard van ser deportats als camps nazis, col·laborant amb les persones sòcies de l’entitat que estan repartides pel territori espanyol, així com també amb altres entitats i institucions internacionals.

Amizade, Junts amb Moçambic

ONG constituïda per voluntaris que treballa amb la ciutat de Beira (Moçambic) amb l’0bjectiu de promoure iniciatives que generin localment responsabilitat individual i col·lectiva amb l’entorn i capacitat d’autogestió. Principalment, impulsen projectes destinats a joves per garantir l’accés a l’educació.

Assemblea de Cooperació per la Pau

L’ACPP és una ONG sense ànim de lucre, laica i independent de qualsevol opció partidista, que defensa els valors democràtics des de la justícia social i econòmica i que aposta fermament pel pacifisme, la tolerància i el diàleg.

Dona suport a la societat civil, democràtica i progressista dels països en via de desenvolupament: genera organització local, i fomenta la participació ciutadana i la cerca d’alternatives per aconseguir societats més justes i més democràtiques, on els beneficis del desenvolupament es redistribueixin equitativament, amb els agents locals com a protagonistes.

Associació catalana d’Enginyeria Sense Fronteres

Associació de cooperació al desenvolupament formada per professionals, docents i estudiants, principalment voluntaris i voluntàries, que treballem per garantir l’accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Treballem per a construir una societat mundial justa i solidària i per a posar la Tecnologia al servei al desenvolupament humà.

Associació Compassió i Vida

Ens dediquem a l’obra social, potenciant el treball a l’ajuda als més necessitats; enfocats també més enllà de les nostres fronteres, amb projectes humanitaris a Àfrica. Oferint voluntariat en tota labor social que puguem exercir.

Associació d’Amistat San Miguelito Sant Boi

Entitat local constituïda l’any 1998 en el marc de l’agermanament de Sant Boi de Llobregat amb San Miguelito (Nicaragua). Impulsen projectes destinats a la millora ambiental i a promoure el desenvolupament local, així com d’altres orientats a la sensibilització de la ciutadania.

 

Associació Destí Origen

L’Associació Destí Origen és una entitat sense ànim de lucre que treballa amb la cultura a
través de les arts com a eina de transformació social per generar espais de debat i reflexió
en la comunitat i crear xarxa entre col·lectius amb els mateixos interessos per acostar
noves perspectives i mirades del món a la ciutadania. Entitat organitzadora del Festival Crisàlide.

Un projecte en constant reflexió, entre el destí i l’origen d’allò que som.

 

Associació Dunia Kato

Dunia Kato és una associació no governamental sense ànim de lucre liderada per persones migrants. El seu objectiu és promoure i participar en projectes que busquen satisfer necessitats reals detectades per persones migrants en el país de destí i/o en països d’origen, per generar un impacte social i col·lectiu.

 La paraula dunia en llengua mandinga significa món i kato, esforç. Amb l’elecció d’aquest nom volem posar en relleu l’esforç que fan les persones per assolir un món millor, complir els seus objectius i construir les seves vides malgrat les diferents dificultats que es poden presentar.

Bosco Global ONGD

Associació sense ànim de lucre per a la cooperació i solidaritat amb els infants i joves dels països en vies de desenvolupament, que va néixer el 1991 com a fruit de la promoció del voluntariat en projectes concrets en països del sud.
Té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones desfavorides des del camp de l’educació, principalment impulsant projectes de desenvolupament i promovent la participació d’activa dels joves.

Cooperacció

Organització no governamental de cooperació internacional. Cooperacció participa en la construcció d’un model de desenvolupament humà sostenible on es respectin i desenvolupin els Drets Humans de totes les persones. Cooperacció està compromesa en un món marcat pels valors d’igualtat, justícia i democràcia on l’equitat de gènere i la participació ciutadana han de ser eixos i motors de canvi imprescindibles.

Creu Roja

La Creu Roja, com a organització humanitària i voluntària arrelada a la societat, dona respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà. El nostre objectiu és estar cada cop més a prop de les persones vulnerables a nivell nacional i internacional, a través del voluntariat i la participació social. En el camp de la cooperació compta amb 4 àrees de treball: 

1. Desenvolupament institucional.
2. Cooperació per al desenvolupament: projectes internacionals;
3. Educació per al desenvolupament i sensibilització.
4. Acció humanitària i emergències.

Desos Opció Solidària

Entitat sense ànim de lucre que es crea l’any 2001 arran de la cooperació amb el municipi agermanat de San Miguelito. Des de llavors, concentrea les seves accions a San Miguelito i a Bluefields (Nicaragua) amb l’objectiu de col·laborar a un desenvolupament equitatiu i harmònic mitjançant la realització de treeballs d’estudi i la gestió de projects adreçats a la dignificació i millora de les condicions de vida dels països del Sud.

Fundació Kassumay

Organització no lucrativa que treballa per a la captació de fons solidaris per a la regió del Casamance, al Senegal. Des de l’any 2005, col·labora amb el CPAS Diembéring (Centre de Promotion Agricole et Social de Diembéring).

Els nostres objectius principals són la millora en la sanitat, l’educació i l’empoderament de les dones.

Fundació Pau i Solidaritat

És l’instrument de la CCOO de Catalunya per fer cooperació internacional i per sensibilitzar els treballadors i treballadores del nostre país, partint de la idea que no hi pot haver un desenvolupament socialment just sense Drets Humans Laborals.

La Fundació Pau i Solidaritat, creada per CCOO Catalunya, és una ONGD que es dedica a defensar els drets humans laborals arreu del món, incorporant la dimensió sindical als processos de cooperació al desenvolupament.

Treballem amb les organitzacions sindicals del sud per enfortir-les duent a terme projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. També realitzem projectes de sensibilització a Catalunya, entorn de la defensa del treball digne per a tothom i de la cultura de la pau.

Fundació Vicente Ferrer

ONG de desenvolupament compromesa des de 1969 amb un procés de transformació d’una de les zones més empobrides del Sud de l’Índia: els Estats d’Andhra Pradesh i Telangana.

Creiem en les persones i en el poder de l’acció. Impliquem als grups més desafavorits de l’Índia per aconseguir un desenvolupament sostenible i la justícia social.

Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Som una ONGD catalana amb un compromís estable i solidari amb el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, a Nicaragua (CMM).

La nostra finalitat és ajudar-lo en la seva tasca dedicada a millorar les condicions de vida i de desenvolupament de les dones i la infància de Nicaragua com a sectors més desprotegits i vulnerables de la societat.

Juan Ciudad ONGD

Som una ONGD creada per l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu que treballa en l’àmbit social i sanitari, amb especial atenció al dret a la salut, promovent l’accés de totes les persones a serveis d’atenció sociosanitària, sent el seu àmbit d’actuació les regions més desfavorides del planeta.

A Sant Boi de Llobregat, en aliança amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, treballem per apropar a la ciutadania la realitat i els reptes en el camp de la salut arreu del món.

Sindicalistes Solidaris

Fundació sense afany de lucre, creada per la UGT de Catalunya el 1988 amb el nom de Fundació Josep Comaposada, amb l’objectiu d’acompanyar processos de desenvolupament de sindicats del Sud.
Promouen la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores de la UGT de Catalunya en l’extensió plena dels drets humans, laborals i sindicals al Sud, en particular a Centreamèrica, Àrea Mediterrània i Regió Andina.

Desplaça cap amunt