Entitats de cooperació de Sant Boi

Enllaços amb les entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Acaf

ACAF és una ONG creada l’any 2002 amb l’objectiu de donar a conèixer la situació actual de la població afgana després del enderroc del règim taliban, des de la perspectiva de les dones i amb especial atenció als col·lectius marginats.

Amizade Junts amb Moçambic

ONGd constituïda per voluntaris que treballa amb la ciutat de Beira (Moçambic) amb l’0bjectiu de promoure iniciatives que generin localment responsabilitat individual i col3lectiva amb l’entorn i capacitat d’autogestió. Principalment, impulsen projectes destinats a joves per garantir l’accés a l’educació.

Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi

Entitat local constituïda l’any 1998 en el marc de l’agermanament de Sant Boi de Llobregat amb San Miguelito (Nicaragua). Impulsen projectes destinats a la millora ambiental i a promoure el desenvolupament local, així com d’altres orientats a la sensibilització de la ciutadania.

AUPA Associació Units Per Ajudar

Entitat sense ànim de lucre creada l’any 2003 principalment enfocada a afavorir la infancia a l’Argentina. Promou projectes de cooperació internacionals dirigits a satisfer les necessitats bàsiques d’alimentació, salut i higiene dels infants i les seves famílies de la població criolla del Nord de l’Argentina.

Ayudemos a Santa Cruz

Entitat que promou projectes de cooperació amb Santa Cruz (Bolívia)

Casal d’Amistat Català-Cubà de Sant Boi

El Casal d’Amistat Català-Cubà de Sant Boi és una entitat sense ànim de lucre que es constitueix fa deu anys arran de l’agermanament entre Sant Boi i Marianao (Cuba). Entre els principals objectius del Casal és donar a conèixer la realitat cubana mitjançant activitats diverses alhora que col·laborar amb projectes que permetin millorar les condicions de vida de la població de Marianao.

Comité Oscar Romero

El Comité Oscar Romero és una entitat sense afany de lucre que sorgeix l’any 1995 de la inquietud d’un grup d’adults que participaven a la vida parroquial preocupats amb la realitat i les situacions d’injustícia al Tercer Món. Els Comités Oscar Romero es creen arreu del món a partir del 24 de març de 1980, data en què van assassinar a artir del 24 de marzo de 1980, fecha en la que asesinaron a Monseñor Óscar Romero, arquebisbe de San Salvador en el Salvador.

Cooperacció

Cooperacció és una organització no governamental de cooperació internacional. Cooperacció participa en la construcció d’un model de desenvolupament humà sostenible on es respectin i desenvolupin els Drets Humans de totes les persones. Cooperacció està compromesa en un món marcat pels valors d’igualtat, justícia i democràcia on l’equitat de gènere i la participació ciutadana han de ser eixos i motors de canvi imprescindibles.

Creu Roja Sant Boi

Entitat de caire internacional que en el camp de la cooperació compta amb 4 àrees de treball: 1. Desenvolupament institucional: enfortiment de les Societats Nacionals del Moviment Internacional de Creu Roja i Mitja Lluna Roja; 2. Cooperació per al desenvolupament: projectes internacionals; 3. Educació per al desenvolupament i sensibilització: afavorir una millor percepció de la societat vers els problemes que afecten als països en desenvolupament i que estimulen la solidaritat i la cooperació activa amb els mateixos; 4. Acció humanitària i emergències: prevenir i alleujar el sofriment humà derivat de guerres, conflictes i desastres per donar resposta a les necessitats bàsiques i immediates de les persones afectades.

Desos Opció Solidària

Desos Opció solidària és una entitat sense ànim de lucre que es crea l’any 2001 arran de la cooperació amb el municipi agermanat de San Miguelito. Des de llavors, concentrea les seves accions a San Miguelito i a Bluefields (Nicaragua) amb l’objectiu de col·laborar a un desenvolupament equitatiu i harmònic mitjançant la realització de treeballs d’estudi i la gestió de projects adreçats a la dignificació i millora de les condicions de vida dels països del Sud.

Enginyeria Sense Fronteres

ESF és una associació de cooperació per al desenvolupament multidisciplinar formada per professionals, docents i estudiants, que treballa per garantir l’accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions del Sud, respectant sempre les característiques culturals i tècniques.

Ensenyament Solidari

Entitat sense ànim de lucre que sorgeix amb l’objectiu de fomentar el contacte i l’intercanvi entre cultures diferents, des dels centres d’ensenyament i treballar conjuntament amb ensenyants d’altres realitats socials i culturals. Promou diversos projectes de cooperació en l’àmbit educatiu a San Miguelito (Nicaragua) i Marianao (Cuba), així com iniciatives de sensibilització dirigides al professorat i l’alumnat de Sant Boi.

Església Evangèlica Bethel

L’Església Evangèlica Betel és una comunitat cristiana de tradició protestant o evangèlica. Entre les seves accions, hi ha una part de suport a projectes a països del Tercer Món.

Fundació Familias Unidas

Famílies Unides és una fundació que treballa per la cooperació solidària amb el Tercer Món i que duu a terme projectes de desenvolupament per millorar les condicions de vida de les poblacions més desfavorides.

Fòrum per a la Solidaritat

Fundació Kassumay

Kassumay per a tothom és una organització no lucrativa que treballa per a la captació de fons solidaris per a la regió del Casamance, al Senegal. Des de l’any 2005, col·labora amb el CPAS Diembéring (Centre de Promotion Agricole et Social de Diembéring).

Fundació Pau i Solidaritat

La Fundació Pau i Solidaritat és un instrument de la CCOO de Catalunya per fer cooperació internacional i per sensibilitzar els treballadors i treballadores del nostre país, partint de la idea que no hi pot haver un desenvolupament socialment just sense Drets Humans Laborals.

Sindicalistes Solidaris

Fundació sense afany de lucre, creada per la UGT de Catalunya el 1988 amb el nom de Fundació Josep Comaposada, amb l’objectiu d’acompanyar processos de desenvolupament de sindicats del Sud. Promouen la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores de la UGT de Catalunya en l’extensió plena dels drets humans, laborals i sindicals al Sud, en particular a Centreamèrica, Àrea Mediterrània i Regió Andina.

VOLS Voluntariat Solidari

VOLS és una associació sense ànim de lucre per a la cooperació i solidaritat amb els infants i joves dels països en vies de desenvolupament, que va néixer el 1991 com a fruit de la promoció del voluntariat en projectes concrets en països del sud. Té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones desfavorides des del camp de l’educació, principalment impulsant projectes de desenvolupament i promovent la participació d’activa dels joves.