Enllaços d’interès

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament:
http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo: http://www.aecid.es

Àrea Metropolitana de Barcelona http://www.amb.cat/

Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat

Federació Catalana d’ONGd per al Desenvolupament: http://fcongd.org

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: http://www.fonscatala.org

Institut Català Internacional per la Pau: http://www.gencat.cat/icip/cat/institut.html

Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans: http://www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/Pau/index.jsp

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: http://www.fonscatala.org

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament: http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo: http://www.aeci.es/

Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans: http://www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/Pau/index.jsp

Institut Català Internacional per la Pau: http://www.gencat.cat/icip/cat/institut.html

Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat

Àrea Metropolitana de Barcelona http://www.amb.cat/