SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA SOLIDARITAT

La sensibilització i l’educació per la solidaritat integren la cooperació. Amb aquestes pretenem afavorir l’obertura de la societat santboiana al món des d’una mirada crítica que se centri en l’anàlisi de les causes i conseqüències de les desigualtats produïdes pel sistema capitalista i que, alhora, afavoreixi un compromís actiu cap a la transformació social.

Aquestes polítiques s’articulen al voltant d’un calendari anual d’activitats a la ciutat, així com d’un treball constant amb la comunitat educativa a través del Catàleg anual d’activitats i de projectes singulars.

1. Calendari anual d’activitats

La solidaritat té presència a la ciutat gràcies a una programació consolidada al llarg de l’any, al voltant d’unes dates senyalades, i gràcies a la complicitat i participació del teixit associatiu de la ciutat. Si bé és el Barrejant, la Trobada de la Solidaritat de Sant Boi, el moment que concentra una major participació i proposta d’activitats per a tota la ciutadania.


2. Activitats als centres educatius

Mitjançant la Guia d’activitats per a escoles, instituts i famílies des de la Unitat de Cooperació s’ofereix als centres educatius de la ciutat la possibilitat de demanar diverses activitats (tallers, espectacles, xerrades, etc.) i incorporar-les dins la programació lectiva.

El dinamisme de l’àmbit de la solidaritat i la trajectòria de treball i aliances al llarg dels anys  ha donat peu a projectes en l’àmbit educatiu que compten amb un llarg recorregut i que destaquen per la singularitat de la proposta.


3. Activitats diverses

Al llarg de l’any es complementen les activitats de sensibilització fixes del calendari de la ciutat, amb d’altres activitats puntuals, vinculades a propostes de les entitats o oportunitats de donar a conèixer determinats recursos. Exposicions, xerrades, col·loquis… complementen el calendari fix d’activitats i permeten garantir propostes culturals vinculades a la solidaritat al llarg de tot l’any.

4. Històric

En la trajectòria de la política de cooperació santboiana, cal destacar l’aprovació l’any 2009 del Pla municipal d’educació i formació per a la solidaritat.

Des de l’any 2001 i fins el 2014, en el marc de la Fira de la Puríssima s’organitzava l’Espai de la solidaritat.

Scroll to Top