Sensibilització i EPD

La sensibilització i l’educació per la solidaritat integren la cooperació. Amb aquestes pretenem afavorir l’obertura de la societat santboiana al món des d’una mirada crítica que se centri en l’anàlisi de les causes i conseqüències de les desigualtats produïdes pel sistema capitalista, i que alhora afavoreixi un compromís actiu cap a la transformació social. Aquestes polítiques s’articulen al voltant d’un calendari anual d’activitats a la ciutat, així com un treball constant amb la comunitat educativa tant a través del Catàleg anual d’activitats com de projectes singulars.

1. Calendari anual d’activitats:

2. Activitats als centres educatius

Mitjançant la Guia d’activitats per a escoles, instituts i famílies des de la Unitat de Cooperació s’ofereix als centres educatius de la ciutat la possibilitat de demanar diverses activitats (tallers, espectacles, xerrades, etc.) i incorporar-les dins la programació lectiva.

3. Projectes singulars

4. Històric

En la trajectòria de la política de cooperació santboiana, cal destacar l’aprovació l’any 2009 del Pla municipal d’educació i formació per a la solidaritat.

Des de l’any 2001 i fins el 2014, en el marc de la Fira de la Puríssima s’organitzava l’Espai de la solidaritat.