SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA SOLIDARITAT

Educar per a la solidaritat fomentant una actitud crítica i compromesa de la ciutadania en la lluita contra les desigualtats, que contribueixi a la justícia global i al desenvolupament sostenible des de l’acció local és l’objectiu principal del  Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat 2021-2026.

El Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat (PMEiFS) és l’instrument de planificació amb el qual es dota l’Ajuntament de Sant Boi per promoure l’Educació per a la Solidaritat.  El Pla s’estructura en quatre objectius específics i es desplega en diferents línies d’acció que, entre d’altres, es materialitzen en un calendari anual d’activitats a la ciutat, així com d’un treball constant amb la comunitat educativa a través del Catàleg anual d’activitats i de projectes singulars que s’impulsen amb la col··laboració del teixit social de la ciutat.

Descarrega el Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat 2021-2026.

1. Calendari anual d’activitats

La solidaritat té presència a la ciutat gràcies a una programació consolidada al llarg de l’any, al voltant d’unes dates senyalades, i gràcies a la complicitat i participació del teixit associatiu de la ciutat. Si bé és el Barrejant, la Trobada de la Solidaritat de Sant Boi, el moment que concentra una major participació i proposta d’activitats per a tota la ciutadania.

 

2. Activitats als centres educatius

Mitjançant la Guia d’activitats per a escoles, instituts i famílies des de la Unitat de Cooperació s’ofereix als centres educatius de la ciutat la possibilitat de demanar diverses activitats (tallers, espectacles, xerrades, etc.) i incorporar-les dins la programació lectiva.
 

El dinamisme de l’àmbit de la solidaritat i la trajectòria de treball i aliances al llarg dels anys  ha donat peu a projectes en l’àmbit educatiu que compten amb un llarg recorregut i que destaquen per la singularitat de la proposta.

 

3. Activitats diverses

Al llarg de l’any es complementen les activitats de sensibilització fixes del calendari de la ciutat, amb d’altres activitats puntuals, vinculades a propostes de les entitats o oportunitats de donar a conèixer determinats recursos. Exposicions, xerrades, col·loquis… complementen el calendari fix d’activitats i permeten garantir propostes culturals vinculades a la solidaritat al llarg de tot l’any.

4. Històric

En la trajectòria de la política de cooperació santboiana, cal destacar l’aprovació l’any 2009 del Pla municipal d’educació i formació per a la solidaritat.

Des de l’any 2001 i fins el 2014, en el marc de la Fira de la Puríssima s’organitzava l’Espai de la solidaritat.

Desplaça cap amunt