L’Ajuntament de Sant Boi aprova el conveni 2023 amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 En la sessió de la Junta de Govern Local celebrada el 27 de desembre es va aprovar el conveni 2023 de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’assignació als diferents projectes, amb un increment de l’aportació destinada a l’àmbit de les emergències. Segons el conveni aprovat, l’Ajuntament de Sant Boi destina 54.267,47€ del pressupost de l’any 2023 a la col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a través del pagament de la quota de soci i l’aportació a diferents projectes com ara el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, l’aportació a projectes de cooperació en el marc de les prioritats establertes pel Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Sant Boi 2023-2030 i la resposta davant les necessitats d’ajuda humanitària derivades tant de catàstrofes naturals com de conflictes bèl·lics. 

El 2023 ha estat un any marcat per grans emergències humanitàries derivades de conflictes naturals i d’escenaris d’agreujament de la violència. Davant aquestes situacions, el Fons Català proposa als seus socis (com l’Ajuntament de Sant Boi) i col·laboradors, articular les intervencions d’emergència amb un protocol de les accions que s’han de portar a terme, tenint en compte els criteris marcats des del Comitè Català d’Ajut Humanitari i d’Emergència i del propi Fons Català.  En la identificació i implementació de les respostes de reconstrucció s’aposta per actuacions en clau local, posant l’èmfasi en la participació dels  municipis i entitats locals per fer front a la postemergència sense deslegitimar els actors locals, intentant enfortir-los i apoderar-los.

El  2023, el 43% de l’aportació s’ha destinat a donar resposta  a les crides per col·laborar en la resposta d’emergència davant diferents crisis humanitàries: l’ermergència derivada dels terratrèmols que van sacsejar  el Kurdistan, Síria i Turquia (2.000€ al projecte 3829) ; l’atenció a les víctimes del terratrèmol del Marroc del  passat setembre (6.471, 2€ al projecte 3874)  o  la crisi humanitària causada  per l’escalada de violència a Palestina (5.796,27€al projecte 3882) . A més a més, i d’acord amb els compromisos recollits en el Pla Municipal Sant Boi Ciutat Refugi, s’han destinat fons a donar suport a les entitats que treballen per garantir els drets humans a les persones en situació de desplaçament forçat i en frontera. Per això, s’ha aprovat  una aportació de 5000€ a l’entitat Caminando Fronteres que fa possible l’Observatori de drets humans da la frontera Sud espanyola (projecte 3620) i , una aportació de 5000€ per col·laborar amb la tasca de recolzament jurídic a persones en situació de desplaçament forçat a la frontera Sud de Mèxic i Nord de Guatemala (projecte 3753)

Pel que a als projectes de cooperació s’han destinat 20.000€ (36,8% dels fons aportat)  posant els esforços en projectes que permeten implementar alguns dels àmbits prioritaris de la cooperació santboiana com són la salut mental i el refugi en dos escenaris en els quals hi ha elements de continuïtat, bé pel  propi projecte, bé per la població destinatària . D’un cantó, s’han aprovat 10.000€, al projecte 3844 destinada a la millora de l’accés a la salut visual i dels serveis d’optometria a Ziguinchor i Sedhiou  (Senegal). Implementat per la Fundació Ètnia, el projecte pretén la creació d’una xarxa d’òptiques solidàries gestionades per associacions de dones per garantir el dret a la salut visual de la població senegalesa.  De l’altra, s’ha iniciat una col·laboració amb la Comunitat Terapèutica del Maresme per posar en marxa un Centre de Salut Mental Comunitària  a la població d’Upala (Costa Rica), amb una aportació de 10.000€ al projecte 3873.  Aprofitant el bagatge adquirit per la Comunitat Terapèutica del Maresme a Bluefields i Bilwi (Nicaragua) ,  s’ha posat en marxa el Centre de Salut Mental Comunitària amb la voluntat d’oferir atenció comunitària (promoció, prevenció, tractament i reinserció) tant a les persones autòctones com a les desplaçades pel conflicte a Nicaragua en l’àmbit de la salut mental.

Per últim, destaca l’aportació que fa possible la participació al projecte Ciutats Defensores dels Drets humans (aportats 4500€ al projecte 3821), que el 2023 ha celebrat el seu 10è aniversari amb una xarxa consolidada de 28 municipis que hi participen i 9 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i la promoció dels drets humans a escala local i global a través de diverses accions, entre elles l’organització de dues gires (primavera i tardor) durant les quals reconegudes defensores dels drets humans d’altres països participen en activitats per donar a conèixer la seva tasca i compromís en la defensa dels drets humans.

Desplaça cap amunt