2 anys de la guerra a Ucraïna

En el marc del segon aniversari de l’inici de la invasió d’Ucraïna, des de Sant Boi mantenim un ferm compromís de rebuig a la guerra i de solidaritat amb el poble ucraïnès.

El 24 de febrer de 2022, dia que marcà l’inici de la invasió, a partir del compromís municipal acordat en el plenari de l’Ajuntament, s’inicià l’estructuració d’una estratègia municipal de resposta centrada en la coordinació i la col·laboració entre diversos actors. Per tal de contribuir a la resposta d’emergència en orígen i a frontera, s’establí coordinació ambel Fons Català a partir de l’aportació econòmica de fons municipals i d’una campanya de recaptació liderada per les entitats esportives. Per afavorir el procés d”acollida a la ciutat, s’estructurà la col·laboració amb entitats especialitzades com CCAR i Creu Roja. El principal repte en aquest procés va ser l’obertura d’un centre d’acollida temporal , que s’inaugurà el 10 de novembre de 2022. La tercera línia de treball ha anat vinculada a l’educació per la solidaritat, vinculant la situació d’emergència internacional amb la promoció de la cultura ucraïnesa a la ciutat.

El vídeo 2 anys de la guerra Ucraïna, recull les intervencions realitzades en els darrers vint-i-quatre mesos i torna a posicionar Sant Boi com a Ciutat Refugi i defensora dels drets humans.

Desplaça cap amunt