Contacte

Responsable política

Alba Martínez Vélez, Regidora Delegada de Cooperació, Solidaritat i Pau.

Unitat tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau

Torre del Sol
C/ Joan Bardina, 29
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.936351237 (ext. 144 o 437)

Facebook: Cooperació SantBoi

Twitter: @CooperacioSB

Equip tècnic

Manuel J. Pérez, Responsable de Cooperació, Solidaritat i Pau
Clara Sopeña, tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau
Marina Aguilar, tècnica de sensibilització