“Solidària” sorgeix amb l’objectiu de dinamitzar i donar suport a les entitats locals que impulsen accions en matèria de cooperació, així com difondre coneixements i valors solidaris que ens convidaran a reflexionar i que són el motor per a una transformació social.

Aquesta publicació sorgeix del Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat, que estableix les bases per passar de la sensibilització al compromís amb la solidaritat.

L’objectiu de Solidària és mostrar un conjunt d’accions de difusió i comunicació en temes de cooperació, solidaritat i pau, d’apropar les veus que provenen del Sud, presentar continguts per convidar a la reflexió, etc., així com fomentar la difusió de les entitats santboianes i dels seus projectes i activitats

La nostra voluntat és, doncs, realitzar una petita aportació a les reflexions que tots i totes vosaltres us feu alguna vegada sobre quina societat estem construint, en quins valors estem educant i quins horitzons dibuixem per al futur. Volem mostrar aquesta voluntat social i política de no oblidar-ho, i de treballar per construir un món menys desigual i més just.

Ja disponible un nou número de la Solidària!

Solidària Número 38. Salut Mental i Cooperació

Novembre 2022

Històricament la salut mental ha estat un dels àmbits més oblidats en el camp de la salut pública i comunitària. Es tracta d’un àmbit que pateix un notable infrafinançament, marcat pel fet que en moltes ocasions les malalties relacionades amb la salut mental es desconeixen, s’invisibilitzen, s’estigmatitzen o bé es rebutgen, per por o desconeixement de les pròpies persones que les pateixen i les del seu entorn més proper. A més, sovint la salut mental és vista com un problema que requereix únicament l’internament i la medicació del pacient, sense tenir en compte la seva dimensió social, estructural o comunitària.

Continguts:

Notícies
Més a fons: Salut Mental i Cooperació
Veus i Interdependències (I): entrevista a María Esteve Cantón, Fundació Juan Ciudad
Veus i Interdependències (II): entrevista a Xavier Ruiz, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Accions pel Canvi: Entrevista a Joanjo Esteban, director del Can Castells Centre d’Art
Informació i Recursos

Consulta totes
les publicacions
anteriors

Scroll to Top