QUI SOM

Sant Boi de Llobregat és una ciutat compromesa amb la justícia global i la transformació social i a partir de l’any 1998 va començar a destinar el 0,7% dels recursos propis a la cooperació i la solidaritat.

 

El compromís de l’Ajuntament de Sant Boi amb la cooperació i la solidaritat es remunta als anys noranta, quan es van signar els primers acords d’agermanament amb Marianao (Cuba) i San Miguelito (Nicaragua). L’any 1998 es va crear una regidoria específica que des de llavors ha establert a les directrius de l’àmbit. 

En el Consistori  2019-2023, la regidoria de Cooperació,  Solidaritat i Pau està a càrrec d’Alba Martínez Vélez, 4a tinenta d’Alcaldia. Així mateix, una estructura tècnica, actualment formada formada per tres persones, s’ encarrega de desplegar i gestionar totes els projectes i activitats.

A més de l’estructura política i tècnica, hi ha hagut un compromís econòmic des que el 1998 es va acordar establir  el 0,7% dels recursos propis a iniciatives de cooperació. Aquest percentatge ha tingut petites variacions al llarg dels anys fins arribar al 0,84%.

L’any 2021 l’Ajuntament va aprovar destinar 429.601 € que signifiquen un 0,80% dels recursos propis municipals. D’aquest import, un 36% es destina a projectes de cooperació i un 45% a accions d’educació pel desenvolupament. De la resta del pressupost, un 16 % es destina a l’acollida de persones refugiades; un 3% a quotes d’organismes i un 1 % per ajuts d’emergència.

La política de cooperació del municipi es regeix pel Pla director de Cooperació al Desenvolupament 2017-2020  (PDCD) que fou aprovat pel Ple el 30 de març de 2017.  El juny de l’any 2021 es va aprovar el Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat 2021-2026, una de les accions estratègiques prioritzades en el PDCD.

A l’actuació en matèria de Cooperació,  des de l’any 2015, s’hi suma el compromís amb les persones refugiades que es materialitza en la declaració de Ciutat refugi (setembre 2015) i en l’aprovació del Pla d’acollida (febrer 2016).

La planificació estratègica en l’àmbit de la política de cooperació compta amb una trajectòria històrica que es remunta a l’any 2007.  Entre els principals instruments que han servit per estructurar aquesta política destaca:

  • el Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat (2007-2011);
  • Pla d’acció per a un desenvolupament local, solidari i sostenible (2008-2011)
  • el Pla d’Educació i Formació per a la solidaritat (2009-2011).
  • Durant el 2012, es va desenvolupar un ampli procés d’avaluació d’aquests instruments i de les actuacions realitzades fins llavors.  Els diferents processos van servir per analitzar l’impacte i l’eficàcia dels projectes, però també per identificar lliçons apreses i línies de continuïtat estratègiques per a la següent etapa.
  • El 2016, s’inicia un nou procés de reflexió estratègica que condueix a l’aprovació de l’actual Pla Director,41
Scroll to Top