Qui som

Sant Boi de Llobregat és una ciutat compromesa amb la justícia global i la transformació social i a partir de l’any 1998 va començar a destinar el 0,7% dels recursos propis a la cooperació i la solidaritat.

Actualment, l’Ajuntament en destina l’0,83% . La política de cooperació del municipi es regeix pel Pla director de Cooperació al Desenvolupament 2017-2020 que fou aprovat pel Ple el 30 de març de 2017.

A l’actuació en matèria de Cooperació,  des de l’any 2015, s’hi suma el compromís amb les persones refugiades que es materialitza en la declaració de Ciutat refugi (setembre 2015) i en l’aprovació del Pla d’acollida (febrer 2016).

La planificació estratègica en l’àmbit de la política de cooperació compta amb una trajectòria històrica que es remunta a l’any 2007.  Entre els principals instruments que han servit per estructurar aquesta política destaca:

  • el Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat (2007-2011);
  • Pla d’acció per a un desenvolupament local, solidari i sostenible (2008-2011) 
  • el Pla d’Educació i Formació per a la solidaritat (2009-2011).
  • Durant el 2012, es va desenvolupar un ampli procés d’avaluació d’aquests instruments i de les actuacions realitzades fins llavors.  Els diferents processos van servir per analitzar l’impacte i l’eficàcia dels projectes, però també per identificar lliçons apreses i línies de continuïtat estratègiques per a la següent etapa.
  • El 2016, s’inicia un nou procés de reflexió estratègica que condueix a l’aprovació de l’actual Pla Director.