Sistematització d’experiències d’Educació per la Ciutadania Global: deu anys de l’Aula Oberta de Teatre Social

Aquest any 2023 fa deu anys que va iniciar-se el camí de l’Aula Oberta de Teatre Social, un grup de teatre format per joves de diferents instituts de Sant Boi de Llobregat, dirigit per l’associació Teatre del Buit. L’Aula és un espai on es treballa l’Educació per la Solidaritat, la Cooperació, i la Cultura de Pau, la convivència i les pràctiques restauratives a través del teatre, com a eina de reflexió, de diàleg, de conciliació i d’expressió dels propis joves que en formen part. Des dels seus inicis i durant deu anys consecutius, l’Aula Oberta de Teatre Social ha servit com a espai de trobada entre els nois i noies dels diferents instituts, que els ha permès desenvolupar habilitats, capacitats i recursos per a l’autoconeixement i també per a reflexionar al voltant de la identitat, la diversitat, la convivència o les desigualtats arreu del planeta. La continuïtat i l’impacte del treball de l’Aula ha estat molt important per a tots els joves que hi han anat participants aquests deu anys, però també per la comunitat educativa i per la ciutadania del municipi, que en diferents ocasions han pogut conèixer el seu treball i la posada en escena a través de obres de teatre i petites escenes teatrals que reflexionen al voltant dels drets humans. 

Per tot això, pensàvem que era cabdal recollir aquesta experiència i sistematitzar-la, per analitzar-la en profunditat , posar-la en valor i per explicar-la a la ciutadania. Així doncs, durant el període de març desembre de 2023, l’entitat EDUALTER ha dut a terme la sistematització de l’experiència de l’Aula Oberta de Teatre Social, gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona a través de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Edualter és una entitat referent especialitzada en l’àmbit de l’educació per a la justícia global, amb una important trajectòria en la facilitació de processos de formació, reflexió i col·laboració entre agents educatius de l’àmbit formal i no formal, sempre des d’una educació crítica i transformadora. A través d’un procés de recollida d’informacions materials, documentals i orals, de caire qualitatiu i quantitatiu, l’entitat ha elaborat un informe on recull tots els elements descriptius del projecte (temes treballats, joves participants, fases del recorregut de l’Aula Oberta de Teatre) i també un apartat analític de tota aquesta informació i un recull de propostes de futur o possibles línies de continuïtat i replicabilitat del projecte, per extreure’n aprenentatges i propostes de millora.

Desplaça cap amunt