COOPERACIÓ

La cooperació a Sant Boi de Llobregat té per missió contribuir a la construcció d’una societat global més justa, a través del reconeixement i la posada en pràctica del conjunt de drets individuals i col·lectius de totes les persones.

El suport a la justícia distributiva, mitjançant la construcció de sistemes econòmics sostenibles que redueixin les diferències entre les persones, així com a la justícia ambiental, lluitant contra la degradació de l’entorn i els seus efectes entre els més desafavorits, formen part d’aquesta missió per aconseguir la Justícia Global. Així s’estableix en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2017-2020, que és el document marc que regeix la política de cooperació al municipi.

L’Ajuntament de Sant Boi dóna suport directe a diversos projectes de cooperació (cooperació directa i delegada) i també col·labora amb els projectes de cooperació de les entitats de cooperació que tenen presència a la ciutat.

Scroll to Top