PLA D’ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES

El 17 de setembre de 2015 Sant Boi de Llobregat es va declarar Ciutat d’Acollida i es va comprometre a dotar-se d’un Pla.

El 17 de desembre de 2015 es va aprovar inicialment el Pla d’acollida a persones refugiades. Aquest es va aprovar definitivament el 18 de febrer de 2016.

El Pla estableix les estratègies per desenvolupar una política d’acollida a persones refugiades des d’una perspectiva integral que engloba a més de l’acollida, l’assistència humanitària i l’educació per la solidariat i la incidència política. Consulta el quadríptic informatiu del Pal. 

Des d’una perspectiva integral, el procés d’acollida comprèn tres àmbits d’actuació:

A més, en el marc de la mobilització ciutadana que va precedir al Pla amb campanyes com Casa Nostra, Casa Vostra a nivell de tot Catalunya o bé Un minut de vergonya, un minut de dignitat, impulsada per Pallassos Sense Fronteres, es va crear la Taula local per l’acollida. Es tracta d’un espai que pretén afavorir la participació, col·laboració i  intercanvi entre Ajuntament, entitats i ciutadania en favor del dret d’asil.
Així mateix, des de l’any 2015 s’ofereix la possibilitat de col·laborar amb l’acollida i donar suport voluntari a les persones sol·licitants d’asil i refugiades a través d’una col·laboració amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. En aquest enllaç s’hi recullen diferents opcions de col·laboració.

Scroll to Top