Pla municipal d’acollida a persones refugiades

El 17 de setembre de 2015 Sant Boi de Llobregat es va declarar Ciutat d’Acollida i es va comprometre a dotar-se d’un Pla. El 17 de desembre de 2015 es va aprovar inicialment el Pla d’acollida a persones refugiades. Aquest es va aprovar definitivament el 18 de febrer de 2016.

El Pla estableix les estratègies per desenvolupar una política d’acollida a persones refugiades des d’una perspectiva integral que engloba a més de l’acollida, l’assistència humanitària i l’educació per la solidariat i la incidència política..

Des d’una perspectiva integral, el procés d’acollida comprèn tres àmbits d’actuació:

Taula local per l'acollida
Com col·laborar
Més informació