CONSELL

El Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau és l’espai de trobada, estable i regulat entre la ciutadania i l’Ajuntament per compartir i debatre opinions i propostes en l’àmbit de la cooperació, la solidaritat i la pau.

Té caràcter consultiu, deliberatiu, propositiu i de rendició de comptes i té la capacitat d’assolir acords els quals seran elevats als òrgans de govern corresponents.

El Consell té un caràcter obert i públic i en les seves reunions hi pot participar qualsevol ciutadà o ciutadana.

Tenen condició de membres la persona regidora de l’àmbit, regidors/es de cada grup municipal, ciutadania que representa les entitats, col·lectius i agents del municipi així com persones a títol individual que expressin el desig de ser-ne membres.

+ info: Normes de funcionament del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau

+ info: Entitats del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau

+ info: Antic reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (pdf)

Web de l’àmbit de participació de Sant Boi: https://participa.santboi.cat/assemblies/consellcooperacio

Consell

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat és l’òrgan consultiu, assessor i de col·laboració amb el govern municipal de les persones, les entitats i les associacions en matèria de cooperació i solidaritat. Es tracta, doncs, d’un instrument de participació ciutadana a través dels qual es coordina l’acció en l’àmbit de la cooperació de l’Ajuntament i les entitats, i alhora s’aprofundeix en la democràcia gràcies a la participació ciutadana .

Poden ser membres del Consell les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que tinguin entre les seves activitats la cooperació i la solidaritat internacional. Està constituït per la Presidència i els vocals amb representants dels partits polítics i d’aquestes entitats.

+ info: Reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (pdf)

+ info: Link entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

Scroll to Top