CONSELL

El Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau és l’espai de trobada, estable i regulat entre la ciutadania i l’Ajuntament per compartir i debatre opinions i propostes en l’àmbit de la cooperació, la solidaritat i la pau.

Té caràcter consultiu, deliberatiu, propositiu i de rendició de comptes i té la capacitat d’assolir acords els quals seran elevats als òrgans de govern corresponents.

El Consell té un caràcter obert i públic i en les seves reunions hi pot participar qualsevol ciutadà o ciutadana.

Tenen condició de membres la persona regidora de l’àmbit, regidors/es de cada grup municipal, ciutadania que representa les entitats, col·lectius i agents del municipi així com persones a títol individual que expressin el desig de ser-ne membres.

+ info: Normes de funcionament del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau

+ info: Entitats del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau

+ info: Antic reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (pdf)

Desplaça cap amunt