EL PROJECTE DE MALECON DE SAN MIGUELITO, UNA DEMANDA HISTÒRICA, UNA OPORTUNITAT DE FUTUR.

El passat 11 d’abril es va presentar el projecte arquitectònic per la construcció del Malecón de San Miguelito a l’Ajuntament de Sant Boi, en una reunió amb l’alcalde, el Sr. Jaume Bosch,  i la presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Sra. Meritxell Budó. El projecte sorgeix d’una col·laboració voluntària dels arquitectes catalans Joan Caba i Jordi Peralta, que a partir de l’encàrrec rebut per l’alcaldia de San Miguelito, han dissenyat un malecón per al municipi agermanat.

malec

La construcció d’un malecón és una demanda històrica de la ciutadania del municipi agermanat de San Miguelito que va ser recollida en el Pla d’Acció 2008-2011 de col·laboració entre els dos municipis. L’Ajuntament de Sant Boi es comprometé a col·laborar en el disseny d’aquesta infrastructura que ha de contribuir, no sols a la protecció dels aiguamolls i de l’ecosistema lacustre, sinó també a la promoció del potencial turístic del municipi agermanat.

Fruit d’aquesta demanda, i de l’oferiment d’aquests arquitectes, es va iniciar el projecte, partint d’estudis previs, com l’Estudi d’Impacte Ambiental i el Pla d’Ordenament Territorial, que establien uns punts de partida a tenir en compte per al disseny d’aquesta construcció.

malec2

Recollint aquesta demanda, el projecte de Caba i Peralta s’articula en una triple estratègia: constructiva, urbanística i medioambiental. A nivell constructiu, es proposa la construcció d’un malecón concebut com un banc articulat que permet abraçar i limitar l’estructura del casc urbà de San Miguelito. S’ha optat per una estructura senzilla que es pot prefabricar sobre terreny i amb materials locals, concebuda per fases tant per adaptar-se als ritmes estacionals de la zona, com a les possibilitats de finançament en un mig termini. A nivell urbanístic, la proposta presentada suposa una transformació de la façana litoral, que pren més força i es reorienta envers el llac. La preservació dels aiguamolls i la minimització de l’impacte ambiental d’aquesta construcció, han estat el tercer eix sobre el qual s’ha articulat la proposta. Per aquest motiu, el malecón es concep com una estructura que podrà ser colonitzada per les espècies locals i alhora serà un instrument per a garantir-ne la preservació i observació.

Aquest projecte ha estat presentat a les autoritats nacionals nicaragüenques, com ara l’Empresa Portuaria Nacional,  que estan estudiant les possibilitats d’aportar-hi finançament ja que es considera que aquesta infrastructura no només servirà per a millorar les infrastructures del municipi agermanat sinó que pot constituir-se com una estratègia per a posar en valor el potencial turístic i medioambiental de San Miguelito.

Desplaça cap amunt