La participació comunitària i la gestió mancomunada, elements imprescindibles per garantir l’accés a l’aigua i al sanejament a San Miguelito (Nicaragua)

El passat 3 de febrer va tenir lloc a San Miguelito, municipi agermanat amb Sant Boi, la Jornada Actors per la planificació hídrica. L’objectiu de la Jornada era afavorir una reflexió conjunta sobre la necessitat d’establir estratègies coordinades a diferents nivells i des de les capacitats i competències dels diversos actors presents en el territori per tal de garantir l’accés a l’aigua a la població de l’àrea rural de San Miguelito.

P2032277En la jornada hi va participar un representant del Ministeri de Salut (MINSA) , el delegat del Ministeri d’Agricultura i Recursos Forestals (MAGFOR), el delegat del Ministeri d’Educació (MINED), així com representants d’11 dels 12 Comitès d’Aigua Potable i Sanejament (CAPS) existents al territori, que són els que segons la Llei 722, Llei Nacional d’Aigua, tenen la funció de vetllar per la gestió dels sistemes d’aigua i el seu funcionament. La jornada va comptar, a més, amb la participació d’ONGs del territori, com la Fundación del Río i la Fundación de Mujeres de San Miguelito, que han desenvolupat un rol clau tant a nivell de sensibilització ciutadana com d’incidència a favor de garantir la cobertura d’aigua a tota la població.

Des de l’elaboració del Pla director d’Aigua i Sanejament de San Miguelito fins a l’actualitat, l’alcaldia de San P2032282Miguelito ha realitzat importants avenços pel que fa la cobertura d’aigua a la zona rural. S’han reestructurat i constituït nous CAPS, s’han millorat els sistemes d’aigua en diferents comunitats (Las Palomas, El Tule, Toro Bayo), i s’ha avançat a nivell de capacitats locals per afrontar aquesta problemàtica. En aquest sentit, la jornada va permetre incidir en la importància de seguir treballant per l’aigua, com va apuntar el delegat del MINSA, per les seves afectacions en la salut i d’aprofundir en el treball s’organització i formació als CAPS.  La implantació d’un nou sistema d’informació geogràfica (QGIS), que va presentar Martí Kubesch d’Enginyeria Sense Fronteres, ha de permetre millorar la gestió del territori, la coordinació entre actors i la viabilitat i sostenibilitat de les noves infraestructures a projectar. Com es va evidenciar al llarg de la Jornada, la coordinació entre els diferents actors i el lideratge que pugui exercir l’alcaldia en aquest punt, serà clau per afrontar la problemàtica de l’aigua, sumar sinèrgies i capacitats, i aconseguir fer efectiu al dret humà a l’aigua, que actualment només un 25% de la població de l’àrea rural té garantit.

P2032243La jornada que fou impulsada des de la Unitat d’aigua de l’alcaldia de San Miguelito, i el suport tècnic d’Enginyeria Sense Fronteres, s’emmarca en el projecte Enfortiment institucional a través de la planificació hidrològica municipal, que està desenvolupant l’alcaldia de San Miguelito amb el suport de l’Ajuntament de Sant Boi i la Diputació de Barcelona, per tal d’ampliar les capacitats de gestió municipal en relació a la planificació hídrica.

Desplaça cap amunt