Enllaços d’interès

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament:
http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo:

http://www.aecid.es

Àrea Metropolitana de Barcelona:

http://www.amb.cat/

Diputació de Barcelona:

http://www.diba.cat

Institut Català Internacional per la Pau:

http://www.gencat.cat/icip/cat/institut.html

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament:

http://www.fonscatala.org

Federació Catalana d’ONGd per al Desenvolupament:

http://fcongd.org