Xarxes

L’Ajuntament de Sant Boi està adherit a diverses campanyes i iniciatives. El treball en xarxa representa un suport a la tasca municipal, i en l’àmbit de la cooperació municipal, un impuls per al desenvolupament de polítiques municipals i una estratègia de treball centrada en la suma d’esforços.

L’Ajuntament forma part de diverses xarxes: