Taula local per l’acollida

La Taula, organitzada en dues subcomissions, és l’instrument des del qual es realitzarà el seguiment del Pla.

Subcomissió operativa: espai de treball i de coordinació entre serveis municipals i entitats que intervenen en el procés d’acollida a la ciutat.

Subcomissió ciutadana: espai obert de participació ciutadana des del qual es volen coordinar i plantejar propostes i campanyes de mobilització social.

Scroll to Top