Històric

Fa vint anys que l’Ajuntament de Sant Boi va iniciar la seva aposta per les polítiques de cooperació amb la creació d’una Regidoria. 

6.1. Balanç 2007-2011

6.2. Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat