Programa Municipal Transversal

L’avaluació realitzada durant l’any 2012, va posar de manifest la pertinència dels objectius i línies d’actuació que definien el Programa Municipal Transversal de Cooperació i la importància d’aquest com a instrument que va contribuir a consolidar una política municipal de cooperació, solidarita i pau.

Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat” Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat