vídeo barrejant

Premsa

BAIX LLOBREGAT DIGITAL

http://www.baixllobregatdigital.cat/2010/10/01/barrejant-2010-produir-i-consumir-justicia-i-responsabilitat/

ENSENYAMENT SOLIDARI

http://www.esolidari.org/

CREU ROJA

http://www.creuroja.org/noticies/mostrarnoticia.asp?idnot=4473

EL PERIÓDICO

http://www.prbb.org/public_files/prbb_actual/arxius_externs/PRBB021010.pdf

ESCOLA ANTONI GAUDÍ

http://phobos.xtec.cat/ceipgaudisantboi/web/index.php?option=com_content&view=article&id=161:barrejant-2010&catid=38:escola&Itemid=68

GENERALITAT DE CATALUNYA

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=50691&idioma=0

PÀGINA WEB AJUNTAMENT

http://santboi.cat:8080/PaginesW.nsf/Web%5CPlanes/A7CFE0B84A33E466C125779A003B9587?OpenDocument&Clau=mercati&Idioma=ca

http://www.santboi.cat/fotos/cooperacio/BARREJANT%2010%20programa.pdf

http://santboi.cat:8080/Publi088.nsf/4FC29C81A4C56F87C12577AC00414611/$FILE/agenda_octubre.pdf