El món pot canviar però no ho farà sol

cartell barrejant 2011

Del 30 de setembre al 2 d'octubre de 2011

Can Massallera - L'Olivera - Plaça Teresa Valls i Diví

Premsa