Projectes cooperació 2018/2019

Fundación Vicente Ferrer. L’Índia

Millora en l’accés a una educació secundària pública de qualitat per a nois i noies adolescents i
desfavorits, fomentant l’equitat de gènere, al districte d’Anantapur.

Subvenció: 15.000€

Desos Opció Solidària. Nicaragua

Promoció de l’apoderament econòmic i drets de les dones a San Miguelito.

Subvenció: 15.000€

Fundació Kassumay. Senegal

Dotació i posada en funcionament d’una horta d’1 ha per a dones a Guinéa Djilakounda, comunitat rural de Djibidione, zona de Fogny Nord, Casamance.

Subvenció: 15.000€

Vols Voluntariat Solidari. Burkina Faso

1ª fase: Posada en marxa del Centre de promoció femenenina per a joves en situació deafavorida a Koubri, Ouagadugú.

Subvenció: 9.000€

Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Nicaragua

Joves capacitades en autoconstrucció recuperant les cases d’adob. Construcció d’una biblioteca comunitària a Matagalpa.

Subvenció: 15.000€

Sindicalistes Solidaris. Marroc

Programa de formació “Treball decent per a tots i totes”. 2016-2019 (III fase: 2016-2019).

Subvenció: 15.000€

Desplaça cap amunt