Projectes cooperació 2019/2020

Assemblea de Cooperació per la Pau. Marroc.

Contribuir a millorar la protecció dels Drets de la infància, especialment
dels menors extranjers no acompanyats i separats a Nador.

Subvenció: 15.000€

Cooperacció. Mali.

Enfortir les capacitats de titulars de drets, responsabilitats i obligacions per avançar en l’eradicació de les PTN en el cercle de Diema, Regió de Kayes.

Subvenció: 15.000€

Desplaça cap amunt