DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ!

Manifest: DESMILITARITZEM EL SALÓ DE L’ENSENYAMENT


Un any més, l’exèrcit ha estat convidat a participar al Saló de l’Ensenyament de Barcelona (del 23 al 27 de març). I un any més la societat civil catalana, a favor de la pau, considerem que la seva presència en aquest esdeveniment educatiu no és admissible per les següents raons:

– Els valors que transmeten les institucions militars, l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme i especialment el recurs a la violència com a mètode per a la resolució
dels conflictes, contradiuen els valors de pau i diàleg que han de regir l’educació dels i les joves del nostre país.

– La proposta que l’exèrcit ofereix als estudiants s’oposa a la LOE, que s’inspira en “l’educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica d’aquests, així com la noviolència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social”, i s’orienta a la consecució de “la formació per a la pau, el respecte dels drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles.”

– La presència de l’exèrcit en aquest saló s’emmarca en la cada cop més incisiva participació en els espais educatius. L’exèrcit espanyol pretén potenciar l’eufemística “cultura de la defensa” i “l’esperit militar” entre la joventut per millorar la seva deteriorada imatge pública i pal·liar les actuals dificultats de reclutament.

– La propaganda que el jovent rep del Ministeri de Defensa és enganyosa, desprèn una imatge idíl·lica de la vida militar i edulcora el paper de les forces armades espanyoles en els conflictes bèl·lics. L’exèrcit és presentat gairebé com una ONG d’ajut humanitari, que oculta el seu rol de defensa d’interessos més espuris. En cap cas s’informa rigorosament de les conseqüències que es desprenen de l’acció militar.

– En un context on la seguretat humana s’hauria de mesurar amb indicadors de sanitat, de seguretat alimentària, d’accés al treball, de respecte als drets humans, de conservació del
medi natural o del dret a l’educació, transmetre esquemes militaristes com a solució dels problemes que afecten les nostres societats és contradictori i caduc.

Així, des del convenciment que la missió de les institucions i els agents educatius és el foment de la cultura, la ciència i els valors de la convivència i la diversitat, creiem que exèrcit i educació són conceptes manifestament antagònics. A més, en un marc de forta crisi econòmica i de retallades pressupostàries, no es pot tolerar que es dediquin diners públics a la promoció de l’exèrcit, del militarisme i de la cultura de defensa, ni a costoses campanyes de publicitat de reclutament i de millora de la imatge de les forces armades, quan hi ha altres prioritats al nostre país.

Per això manifestem el nostre ferm rebuig a la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament i comminem el Departament d’Ensenyament, en qualitat de coordinador, i la Fira de Barcelona, en qualitat d’organitzadora, a retirar-li la invitació per a les properes edicions.

Les armes no eduquen, maten!

Per a més informació, podeu consultar el blog: http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/
Desplaça cap amunt