L’Ajuntament de Sant Boi realitza una assistència tècnica a l’Alcaldia de San Miguelito per l’elaboració del Pla d’Igualtat d’Oportunitats

Des de l’any 2006 l’Ajuntament de Sant Boi, amb el suport de la Diputació de Barcelona, col·labora en el projecte “Enfortiment institucional i modernització de la gestió pública de l’alcaldia de San Miguelito” (Departament de Río San Juan, Nicaragua), que té per objectiu millorar la sostenibilitat económica de la institució municipal mitjançant l’increment de les capacitats organitzatives, tècniques i de lideratge de l’alcaldia per així aconseguir una millora en l’eficiència local en la prestació dels serveis públics.

La introducció de l’enfocament de gènere en l’elaboració i implementació de les politiques i actuacions municipals, esdevé un element central d’aquest procés d’enfortiment institucional, especialment en un context de feminització de la pobresa i en una tradició cultural patriarcal.  És en aquest marc que s’impulsa tota una estratègia per institucionalitzar una política d’igualtat, que aprofita el bagatge institucional de l’Ajuntament de Sant Boi en la promoció de les politiques d’igualtat, i que busca avançar de les accions puntuals dirigides a les dones a un procés de planificació estratègica de caràcter municipal que conclourà en l’aprovació per part del Consejo Municipal del  Pla d’Igualtat d’Oportunitats de San Miguelito. És a dir, s’estableix una nova línia de col·laboració entre ambdues institucions centrada en l’assistència tècnica com una via per enfortir els vincles entre aquests dos ens locals i aprofitar les experiències adquirides, des dels espais propis de la gestió pública.

La centralitat d’aquest procés no es podria entendre sense l’alcaldessa de San Miguelito, Ana Clemencia Ávalos,  que ha prioritzat el treball per l’equitat entre homes i dones com un element estratègic del seu mandat. L’obertura de la Unitat de gènere dins l’estructura tècnica de l’alcaldia i la planificació d’un procés organitzatiu de les dones en cadascuna de les comunitats del municipi (45 comunitats i 5 sectors urbans) en són dos mostres, i alhora constitueixen els primers passos d’un procés de planificació participativa que ha comptat amb l’acompanyament de dues tècniques de l’Ajuntament de Sant Boi en l’àmbit de la Igualtat i la Cooperació, que el passat 20 de juliol viatjaren a San Miguelito per donar suport a tot aquest procés.  Mitjançant un procés participatiu, que es va iniciar amb els congressos comunitaris de dones per continuar amb altres institucions i organitzacions presents en el municipi agermanat, es va elaborar un diagnòstic on s’identifiquen les principals problemàtiques que afecten a les dones. A partir d’aquí, i al llarg del proper mes, s’establiran els eixos estratègics, objectius i actuacions a quatre anys vista, que es lideraran des de l’alcaldia amb la participació dels diversos actors presents en el municipi per millorar les condicions de vida de les dones de San Miguelito. El document, doncs, esdevindrà un marc de referència per les àrees de l’alcaldia de San Miguelito alhora que una guia per desenvolupar en el municipi polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

Desplaça cap amunt