Campanya d’emergencia: Crisi Humanitària al Sahel

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida als ajuntaments catalans a sumar-se a la resposta davant la greu crisi humanitària que afecta la zona del Sahel, a l’Àfrica Occidental, davant la qual l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha respost aportant a la campanya 2000 euros.

Una nova crisi alimentària i nutricional afecta milions de persones per una combinació de causes, com: la sequera persistent, els preus elevats dels aliments i de les llavors, la disminució de les remeses, la degradació mediambiental i els desplaçaments de població, sumades a la pobresa endèmica que pateix la regió i la vulnerabilitat.

Segons les dades de l’Oficina per a la Coordinació d’Afers Humanitaris de Nacions Unides (OCHA) de la setmana del 22 al 29 d’abril de 2012, més de 16 milions de persones estan en risc d’inseguretat alimentària, i més d’un milió d’infants de menys de cinc anys corren el risc de patir malnutrició severa. Es confirma que la producció de cereals del Sahel ha disminuït un 26% aquest any: arriba a una reducció de fins el 56% a Gàmbia o del 49% al Txad. El grup de països afectats inclou el Txad, Níger, Burkina Faso, Camerun, Mali, Mauritània, Nigèria, Gàmbia i Senegal.

D’altra banda, la situació humanitària es complica a mesura que la inseguretat augmenta a Mali, i s’accentua el desplaçament de població i s’impedeix el subministrament d’aliments.

El primer avís per part de la comunitat internacional, l’octubre de 2011, no va tenir la resposta esperada i ara només una acció ràpida i eficaç pot prevenir el deteriorament de la situació. Treballar segons el cicle agrícola és essencial per subministrar als agricultors aliment per al bestiar i llavors per a l’època de sembra d’aquest mes de maig i juny, abans de l’època de pluges.

Des del Fons Català i des dels ajuntaments catalans, la zona del Sahel ha estat una zona prioritària d’intervenció, amb una vuitantena de projectes de desenvolupament actius en aquest moment, que contribueixen a incidir en les causes d’aquesta crisi. La prioritat ara és salvar vides, però també s’han de dirigir els esforços a millorar les causes endèmiques d’aquestes crisis. Així, el Fons Català reitera la crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de suport a la població afectada a través del Fons Català. 

Desplaça cap amunt