Presentació de la publicació “Educació en Drets Humans‏”


Des de la Comissió d’Educació de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans ens plau convidar-te, el proper dimarts 27 de novembre a les 18:00, a la seu de la Confederació d’ONG (c/de les Tàpies 1-3, 08001Barcelona) a l’acte de presentació del estudi “Educació en Drets Humans”.

La Comissió d’Educació és conscient de la importància de l’Educació en Drets Humans i per tant va iniciar l’any 2006, un treball d’investigació sobre “l’estat de la qüestió” de l’EDH a casa nostra. Fruit d’aquesta recerca, l’any 2009, la FCONGDH va publicar el “Diagnòstic de la Formació en Drets Humans”.

Posteriorment, la Comissió d’Educació de la FCONGDH va endegar un nou treball, que és el que ara us presentem, per conceptualitzar i contextualitzar l’EDH. El present estudi defineix que entenem per Educació en Drets Humans, quin són els agents, formals i informals, el marc jurídic i convencional de normes internacionals i nacionals que la regulen i quins haurien de ser els objectius a assolir.

Al mateix acte es presentarà la versió per infants i joves de la “Carta del Consell d’Europa sobre l’Educació per una Ciutadania Democràtica i l’Educació en Drets Humans” (document encara en la seva versió original en anglès) coincidint amb la seva presentació en l’àmbit europeu aquella mateixa setmana. La Carta del Consell d’Europa, aprovada per tots els estats membres el 2010, reconeix en l’àmbit internacional la necessària tasca de promoció de l’EDH, que entitats com la FCONGDH realitzen.

Es lliurarà una còpia d’ambdues publicacions al públic assistent.

Desplaça cap amunt