D’una economia de subsistència a una economia productiva

La transició del model de producció agropecuari a San Miguelito ha estat el lei motiv del projecte que des de fa més de cinc anys està impulsant l’entitat Desos Opció Solidària a la població agermanada de San Miguelito.

El projecte que s’inicià amb l’assessorament a camperols i camperoles perquè milloressin la seva producció ha anat guanyant envergadura amb els anys, gràcies, entre d’altres, al suport de l’Ajuntament de Sant Boi i la Fundació La Caixa. El procés de treball amb els productors i productores portà a la constitució d’una cooperativa, COODESFAM, i una finca experimental amb un banc de recuperació de llavors. Mitjançant la cooperativa, que actualment està constituïda per 70 productors i productores (30% són dones) de 12 comunitats de San Miguelito, es vol garantir una millor comercialització de la producció i en un horitzó a mig termini, una via per a iniciar el processat de productes com, per exemple, el cacau.

La introducció de nous cultius (36 productors amb cacau i 60 famílies amb la millora dels grans bàsics, com l’arròs, el frijol i el blat de moro) i el foment de la producció hortícola (39 famílies beneficiades), ha estat justament una de les línies de treball per a la millora de la producció. Es considera que la diversificació de cultius afavoreix una dieta més rica i també un increment dels beneficis per la venda de producció. L’associació entre diferents productors és una altra estratègia dirigida a augmentar aquests rendiments.

A l’acompanyament tècnic i l’assessorament pel procés organitzatiu, cal afegir l’augment progressiu del fons de crèdit. L’any 2012, 39 famílies han rebut crèdits amb els quals han pogut invertir en la compra d’animals, millora de les finques i del procés de transformació i comercialització de la producció, així com en l’establiment del sistema silvopastoril.

En definitiva, el projecte de Desos posa les bases per la transició cap a un model agropecuari alhora productiu i sostenible amb el qual es vol contribuir a la millora de les condicions de vida de la població de l’àrea rural de San Miguelito.

La transició del model de producció agropecuari a San Miguelito ha estat el lei motiv del projecte que des de fa més de cinc anys està impulsant l’entitat Desos Opció Solidària a la població agermanada de San Miguelito.

El projecte que s’inicià amb l’assessorament a camperols i camperoles perquè milloressin la seva producció ha anat guanyant envergadura amb els anys, gràcies, entre d’altres, al suport de l’Ajuntament de Sant Boi i la Fundació La Caixa. El procés de treball amb els productors i productores portà a la constitució d’una cooperativa, COODESFAM, i una finca experimental amb un banc de recuperació de llavors. Mitjançant la cooperativa, que actualment està constituïda per 70 productors i productores (30% són dones) de 12 comunitats de San Miguelito, es vol garantir una millor comercialització de la producció i en un horitzó a mig termini, una via per a iniciar el processat de productes com, per exemple, el cacau.

La introducció de nous cultius (36 productors amb cacau i 60 famílies amb la millora dels grans bàsics, com l’arròs, el frijol i el blat de moro) i el foment de la producció hortícola (39 famílies beneficiades), ha estat justament una de les línies de treball per a la millora de la producció. Es considera que la diversificació de cultius afavoreix una dieta més rica i també un increment dels beneficis per la venda de producció. L’associació entre diferents productors és una altra estratègia dirigida a augmentar aquests rendiments.

A l’acompanyament tècnic i l’assessorament pel procés organitzatiu, cal afegir l’augment progressiu del fons de crèdit. L’any 2012, 39 famílies han rebut crèdits amb els quals han pogut invertir en la compra d’animals, millora de les finques i del procés de transformació i comercialització de la producció, així com en l’establiment del sistema silvopastoril.

En definitiva, el projecte de Desos posa les bases per la transició cap a un model agropecuari alhora productiu i sostenible amb el qual es vol contribuir a la millora de les condicions de vida de la població de l’àrea rural de San Miguelito.

Desplaça cap amunt