Amb rostre de dona

El passat 25 de novembre a San Miguelito (Nicaragua) es va conmemorar  el Dia Internacional contra la Violència contra les dones, en el marc de les accions desenvolupades per la Implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de San Miguelito (PIO). Aquest projecte  es va començar a executar l’any 2012 amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi, que van realizar una aportació conjunta de 64.000€  repartits en dos anys (2012 i 2013) perquè l’Alcaldia dmujeres_colorse San Miguelito i la Fundación de Mujeres de San Miguelito (FUMSAMI) poguessin desenvolupar algunes de les línies  estratègiques del PIO.

A San Miguelito, com a aquí, la violència masclista continua sent una xacra social, fruit d’un model patriarcal que encara domina la construcció social i  les estructures de la nostra societat, i que subordina les dones als homes. La violència, en les seves diverses formes (simbòlica, psicològica, cultural, sexual), és, en aquest sentit,  la màxima expressió de la dominació de l’home sobre la dona.

El treball participatiu realitzat per l’elaboració del PIO va permetre constatar que a San Miguelito la violència masclista és una realitat per a moltes dones que, en diversos dels tallers realitzats, van explicar diverses situacions en les que havien patit violència, la majoria dels casos en mans de les seves parelles o exparelles. Fruit d’aquesta diagnosi i alhora de la constatació dels pocs recursos existents en el municipi agermanat per a la prevenció de la violència masclista i l’acompanyament posterior a les dones víctimes (perquè puguin fer la denúncia i alhora garantir-los la protecció) un dels objectius estratègics del PIO va consistir en treballar per a l’eradicació de la violencia de gènere, tot construint un municipi lliure de violències.

El projecte Implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de San Miguelito respon a aquest objectiu i com a tal pretén contribuir a construir aquest municipi lliure de violència, tot millorant l’acompanyament a les dones víctimes de violència i iniciant procesos de sensibilització ciutadana. Des del lideratge de l’Alcaldia de San Miguelito i FUMSAMI, en coordinació amb altres institucions locals ( com el Ministeri de Salut, el Ministeri d’Educació, la Comissaria i la Fiscalia), en el marc del projecte s’ha dissenyat el Circuit d’atenció i protocol d’actuació contra la violència masclista, per millorar l’atenció a les víctimes de violencia de gènere. En l’àmbit de la prevenció, al llarg del 2012 i 2013, s’han realitzat diversos tallers a joves per prevenir la violència i també amb dones per conscienciar-les i visibilitzar les violències existents, que en alguns casos es troben “normalitzades”.

Paral·lelament a aquest treball preventiu i d’atenció ( que ha suposat la posada en marxa d’una línia d’ajudes a dones víctimes de violència i d’assessorament psicològic), s’han impulsat diverses estratègies per garantir l’autonomia econòmica de les dones, perquè en molts casos la dependència econòmica de les dones envers l’agressor, és un factor que dificulta els procesos de denúncia i limita la capacitat de decisió de les dones. Per aquest motiu,  s’ha ampliat el fons de crèdit que disposa FUMSAMI i que facilita l’emprenedoria de les dones en l’àmbit productiu, amb petits crèdits (a un interés molt inferior que el que predomina a les entitats financeres del país) amb el qual poden dur a terme iniciatives que els generen alguns ingressos.

La tercera línia estratégica d’aquest projecte ha estat el treball des de l’àmbit institucional, amb l’objectiu de consolidar un model d’organització sensible al gènere, dotant a l’alcaldia de San Miguelito de capacitats i mecanismes per afavorir la igualtat entre homes i dones. La capacitació a les dones, i la sensibilització als homes en perspectiva de gènere són algunes de les accions que s’han emprès per treballar en aquest camí. Precisament, el dia 25 de novembre FUMSAMI i l’AlcaldDSC03148ia van coordinar una activitat per aproximar la justícia a les dones, amb una trobada conjunta entre dones de diferents comunitats ( casc urbà de San Miguelito, El Jicaro, Santa Maria, La Tigra, El Fajardo, El Dorado) per donar a conèixer els serveis existents i facilitar la coordinació amb el jutge local i la comissaria de la dona davant de situacions de violència masclista. Aquesta mateixa formació, una setmana més tard, es va realizar entre un grup d’homes del municipi.

Amb aquest  projecte  el 25 de novembre s’ha consolidat com una data reivindicativa i s’han posat en marxa diverses iniciatives econòmiques protagonitzades per les dones, amb l’objectiu final d’avançar cap a un desenvolupament equitatiu i sostenible.

Desplaça cap amunt