El Comitè d’Ètica de l’Ajuntament realitza una formació sobre Compra Pública Ètica

El 4 de desembre els i les membres del Comitè d’Ètica de l’Ajuntament van participar en una formació introductòria sobre els principis de la Compra pública Ètica realitzada per SETEM, per tal d’analitzar i reflexionar conjuntament com s’hauria d’integrar la compra pública ètica en el desenvolupament de l’actuació municipal tot identificant espais i estratègies que faciliten la incorporació de criteris socials i ètics en les compres que es realitzen des de l’Ajuntament.

El Codi ètic de l’Ajuntament incorpora  en l’article 28 una referència a la Compra Pública i a la adhesió que es va realitzar l’any 2005 a la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica, una plataforma conformada per diverses administracions catalanes que té per objectiu promoure la incorporació de criteris ètics en el consum de les administracions públiques

Durant la formació, es va insistir  en el paper “pedagògic”  que pot jugar l’administració local davant la ciutadania, com a principal consumidora i també com a referent per a la ciutadania, les institucions privades i les empreses. L’Administració com a gestora dels fons públics ha de tenir un comportament respectuós amb la societat i el mediambient i  donar resposta a la creixent sensibilitat dels consumidors i les consumidores respecte les condicions sota les quals s’han elaborat i comercialitzat el productes o en què s’han desenvolupat els serveis subministrats. Si bé les directrius europees són molt laxes en relació a la compra pública, existeixen iniciatives pioneres i bones pràctiques que demostren que la la Compra pública Ètica no només es possible sinó que també atorga un valor afegit a la compra pública com a motor d’inclusió, de coherència política, etc.

La formació al COET és important per tal que aquest, com a òrgan consultiu, assessor i orientador de l’Ajuntament, vetlli per la incorporació progressiva de criteris ètics i socials en les compres públiques i per una major coherència entre les polítiques públiques.

Sin título


 

Desplaça cap amunt