Convocatòria de subvencions 2014 de l’Ajuntament de Sant Boi

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi va aprovar el dilluns dia 23 de desembre les Bases Particulars per a  l’exercici 2014 que han de regular la sol·licitud i l’atorgament de subvencions per a la realització d’activitats i serveis dels diferents àmbits, entre ells el de Cooperació i Solidaritat .

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 2 de gener fins el 4 de febrer de 2014 ambdós inclosos i està previst que entre els dies 30 i 31 de desembre tota la documentació per poder fer la sol·licitud estarà penjada a la web municipal www.santboi.cat

Recordem a les entitats que van rebre subvenció a la convocatòria 2013 que han de presentar la justificació de la subvenció abans del dia 1 de febrer de 2014 segons el que s’estableix a l’aparta 6.1. de les Bases 2013. També us recordem que a l’apartat 8 de les Bases s’estableix la possibilitat d’acordar l’ampliació del termini d’execució i justificació per un període màxim d’un any, sempre que es justifiqui de forma motivada.

 

Desplaça cap amunt