Molins per a l’autonomia econòmica i l’enfortiment comunitari

El Colectivo de Mujeres de Matagalpa ha  portat a terme durant els últims mesos un projecte per afavorir la iniciativa económica i organitzativa de les dones de la zona rural de Matagalpa. El projecte s’emmarca dins el Pla quinquenal de l’entitat i consisteix en equipar els locals i adquirir la maquinària per posar en marxa molins comunitaris gestionats des de l’oImagen2rganització de les dones.

En el marc del projecte s’ha adquirit la maquinària per a quatre comunitats (Estrellita, Matasano, Molinoi norte y Nuestra Tierra), s’han construït els  locals per al molí a la comunitat de l’Estrellita i Molino Norte i s’han acondicionat els existents a Matasano i Nuestra Tierra. A més, s’han realitzat les gestions amb Unión Fenosa per la instal·lació eléctrica i s’ha realitzat la capacitació sobre l’ús dels molins a cadascuna de les dones que s’ocuparà del funcionament.

Els molins permeten millorar les condicions de vida de les dones, perquè suposen una disminució dels costos de temps i diners per  les dones de l’activitat de moldre grans (blat de moro, café i cacau). Així mateix, la possibilitat de moldre el gra dóna  l’oportunitat a les dones de desenvolupar altres micorprojects productius com la producción de Imagen1pinol, pinolillo, tortillas, hornada, etc.

El funcionament del molí és responsabilitat d’una de les dones organitzades de la comunitat, que rep una ajuda económica per fer funcionar el molí en els horaris acordats amb la resta de les dones. És l’assemblea de dones qui decideix també el preu de la mòlta segona la quantitat de gra. Els molins adquirits en el marc del projecte són propietat de l’organització de dones, representada per la junta directiva, i forma part de la capitalització col·lectiva i el dret a la propietat i economía de les dones.  En aquest sentit, el projecte combina enfortiment de l’organització col·lectiva i genera eines per a una major autonomía personal de les dones.

Desplaça cap amunt