Jairo Aguirre, tècnic d’aigua de San Miguelito visita Sant Boi i participa en una formació

Del 7 al 15 de desembre, Sant Boi de Llobregat ha rebut la visita de Jairo Aguirre Orozco, tèFormacioJairo_RecepcioAlcalde (7)cnic de la Unitat de l’Alcaldia de San Miguelito dins del procés d’assessorament previst en el projecte Enfortiment institucional a través de la planificació hidrològica municipal, que des del passat juliol rep el suport de la Diputació de Barcelona gràcies a una subvenció a l’Ajuntament de Sant Boi de 29.933,20€ repartits en els exercicis 2013 i 2014.

Amb aquest projecte l’Ajuntament de Sant Boi col·labora amb l’Alcaldia de San Miguelito per enfortir la seva capacitat de planificació i gestió hidrològica, donant continuïtat als processos estratègics iniciats amb l’elaboració del Pla Director d’Aigua i Sanejament, que fou aprovat pel Consejo Municipal de San Miguelito el desembre de 2011. Aquest document és el resultat de dos anys de treball participat i de terreny en les 45 comunitats rurals en les quals es troba dispersa la població del muFormacioJairo_ESF (2)nicipi agermanat.

El Pla Director va constatar que el 85% de la població de l’àrea rural no tenia accés a l’aigua en condicions de quantitat i qualitat suficients per garantir una vida digna, cosa que explica que l’accés a l’aigua sigui un dels principals motius de preocupació entre la població i un element determinant per a impulsar el desenvolupament i la millora de les condicions de vida.

De fet, la participació de la població en l’elaboració del Pla Director així com en la gestió posterior dels sistemes d’aigua, és un dels elements més característics i significatius d’aquest projecte, emparat en la Llei 722, llei d’aigua de Nicaragua, que estipula que els Comitès d’Aigua Potable i Sanejament (CAPS) són les estructures comunitàries que s’encarregaran de la gestió dels sistemes d’aigua i que com a tals han de comptar amb personalitat jurídica. D’acord amb això, el rol de les autoritats locals consisteix en donar suport als CAPS per la seva constitució i capacitació necessària perquè puguin desenvolupar aquesta tasca de forma eficaç i efectiva. En coherència amb aquest marc normatiu, el projecte es proposa enfortir i afavorir la participació ciutadana a través dels CAPS alhora que impulsar processos de sensibilització ciutadana des d’una perspectiva de gènere, de drets i medioambiental.FormacioJairo_ReunioDIBA (1)

L’enfortiment de l’alcaldia de San Miguelito com a agent dinamitzador d’aquests processos és, doncs, un element central i per això cal augmentar les capacitats tècniques del personal, mitjançant la formació específica i la dotació de les eines de treball adequades. Per aquest motiu, el projecte compta amb l’assessorament d’Enginyeria Sense Fronteres, que està treballant en l’adaptació d’un sistema d’informació geogràfica de software lliure (QGIS) que implantat en els equips de l’alcaldia permetrà millorar els sistemes d’informació del territori i els càlculs dels sistemes d’aigua. Durant aquests dies el tècnic nicaragüenc ha realitzat una formació intensiva sobre l’ús d’aquest programari i ha treballat conjuntament amb ESF per preparar el procés per la seva instal·lació i la capacitació de la resta del personal del municipi nicaragüenc que tindrà lloc el proper gener.

FormacioJairo_FiraPurissima (7)L’estada, per últim, li ha permès conèixer elements centrals de la planificació territorial del muncipi de Sant Boi i la gestió del Parc agrari, així com participar en activitats vinculades destacades a nivell municipal, com són la celebració de la Fira de la Puríssima i la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans.

Desplaça cap amunt