22 de març, Dia Mundial de l’Aigua. Comunicat del Grup de treball de l’Aigua del FCCD

Logo-som-aigua-femeniEl dissabte 22 de març es commemora el Dia Mundial de l’Aigua. Enguany Nacions Unides l’ha centrat a reflexionar sobre la interdependència existent entre aigua i energia, abordant en particular les desigualtats existents a escala mundial en relació a l’accés a l’aigua potable i al sanejament adequat. Actualment al món encara hi ha 783 milions de persones que no tenen accés a l’aigua potable i 2.600 milions sense un sanejament adequat.

Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es va crear un Grup de Treball de l’Aigua, en el qual hi participen diversos municipis catalans i l’Associació catalana Enginyeria Sense Fronteres, amb l’objectiu de millorar la governança local i legitimar la cooperació en el sector aigua i sanejament a través del treball en xarxa, tot integrant actors catalans i dels països del Sud.

Un dels objectius del Grup de treball és posar en valor el paper municipal en la prestació de serveis bàsics tant en l’àmbit local com internacional. Amb aquest objectiu, el passat novembre es va posar en marxa la Campanya Som Aigua.

Som Aigua-en al·lusió a la nostra constitució física (2/3 parts del nostre cos són aigua) i a la dependència vital que en tenim nosaltres i tots els éssers vius- pretén sensibilitzar la població sobre la importància de l’aigua i la cooperació municipal, tot posant en valor el paper que juga la cooperació municipal en l’impuls de projectes d’aigua i sanejament. La campanya fa èmfasi en l’aigua com a recurs escàs vinculat a una situació de desenvolupament desigual dels països, alhora que a la necessitat d’un enfocament global i integral com a dret humà i bé comú que és.

Som Aigua s’ha desenvolupat de manera pilot a Sant Boi de Llobregat, amb l’execució de diverses activitats (teatre, exposició, tallers a les escoles, murals artístics, etc.) en les quals han participat de manera directa més de 2.000 persones, així com diversos departaments municipals.

La pàgina web Som Aigua (www.somaigua.cat) és un dels productes de la Campanya on es dóna a conèixer al treball realitzat a Sant Boi, entre els quals el clip Memòria Líquida, així com les noves activitats que es desenvoluparan en el marc de la campanya, com ara les activitats programades al Prat de Llobregat pel proper juny, en coordinació amb l’empresa municipal d’aigua, Aigües del Prat.

Des del Grup de Treball de l’Aigua, del qual l’Ajuntament de Sant Boi hi forma part, s’ha convidat als altres municipis catalans a  commemorar aquest Dia  tot doblant els esforços per garantir el dret humà a l’aigua i al sanejament, a sumar-se al Grup de Treball i a donar a conèixer la pàgina web www.somaigua.cat.

Desplaça cap amunt