Nous passos per l’atenció a les dones víctimes de violència masclista a San Miguelito

El passat 8??????????????????????????????? de març, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones, a San Miguelito (Nicaragua) es va inaugurar una Comissaria especialitzada per atendre casos de violència masclista i violència intrafamiliar.

La Comissaria s’ha construït en uns terrenys que ha cedit l’Alcaldia que es troben situats davant de la Comissaria de Policia, a l’avinguda principal d’entrada a la població. La inauguració fou presidida per l’alcaldessa, Ana Clemencia Ávalos, i va comptar també amb autoritats a nivell departamental de Río San Juan, i amb l’assistència de més d’un centenar de dones, entre elles les promotores locals de gènere, que són dones voluntàries de les diverses comunitats del municipi que treb???????????????????????????????allen en coordinació amb la Policia per identificar casos de violència masclista o cap als infants i acompanyen a les dones que decideixen interposar denúncies a la policia.

La inauguració d’aquesta oficina representa un pas endavant per al municipi de San Miguelito pel que fa l’atenció i protecció de les dones víctimes de violència. Aquesta obertura s’emmarca en el desplegament a  nivell nacional de la Llei 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres, així com en la voluntat política municipal de treballar per a un desenvolupament més equitatiu del municipi, que s’ha materialitzat amb l’aprovació i implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats.???????????????????????????????

El  procés de desenvolupament d’una política d’igualtat, com part de l’enfortiment institucional de l’alcaldia, ha comptat des del seu inici amb el suport de l’Ajuntament de Sant Boi .  L’any 2011 es va realitzar un  acompanyament tècnic que va fer possible l’elaboració d’aquest Pla, i a partir del 2012 la materialització progressiva de les actuacions  previstes (entre elles l’aprovació del Protocol d’actuació contra la violència masclista i el Circuit d’atenció a les dones víctimes). Per la Implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats s’ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Desplaça cap amunt