Últimes activitats del projecte “Implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats”

En els últims sis mesos, l’Alcaldia de San Miguelito ha impulsat les darreres activitats del projecte “Implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de San Miguelito” que ha rebut el suport de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona i que ha permès reforçar la tasca desenvolupada en els últims dos anys per la promoc???????????????????????????????ió de polítiques d’igualtat.

A nivell institucional, l’alcaldia s’ha dotat d’un “Manual de llenguatge no-sexista” que complementarà el procés de formació realitzat a l’equip tècnic municipal per entendre el contingut sexista present en el llenguatge i les possibilitats de transformar-lo per a fer-lo més inclusiu.

En l’àmbit ciutadà, s’ha reforçat el treball amb els Congressos Comunitaris de dones, gràcies a la presentació i distribució del “Protocol d’actuació contra la violència masclista”, amb la realització d’un taller de presentació del protocol a cadascun dels 7 districtes amb els que es divideix administrativament el municipi. Un total de 191 dones han participat en aquests tallers.

Paral·lelament, s’ha aprofundit en la tasca de sensibilització a tots els instituts de ???????????????????????????????la població (Institut San Miguel Arcángel del casc urbà de San Miguelito, Instituto El Tule, Instituto Miguel Larreynaga (a la comunitat de Las Palomas) i l’Institut Never Oporta, a la comunitat que porta el mateix nom). En total 187 joves han participat en tallers de discussió i aprofundiment sobre les diferents formes de la violència, on s’ha utilitzat el material “Què és violència/ què no és violència”.

En tot aquest procés, el 8 de març d’enguany va tenir una significació especial, ja que a les activitats commemoratives habituals s’hi va sumar la inauguració de la Comissaria de les dones i la infància, una comissaria especialitzada per atendre les dones que facilitarà i agilitzarà l’atenció a les dones víctimes de violència. En aquests actes hi van participar 600 dones.

Desplaça cap amunt