Els reptes medioambientals de la regió de Cajamarca, al Perú, més a prop de Sant Boi

El passat dimarts 1 de juliol, Gledis Ríos, la regidora de Desenvolupament Social, Seguretat Ciutadana i Desenvolupament Ambiental de Jaen, al departament de Cajamarca, va visitar Sant Boi en el marc del projecte “Construyendo gobernabilidad y desarrollo sostenible desde la gestión participativa del territorio en Cajamarca, Perú“.

El projecte d’Enginyeria Sense Fronteres que té com a contraparts GRUFIDES (ONG mediambientalista peruana) i la municipalitat de Jaén (Cajamarca, Perú) té com a objectiu millorar les polítiques de gestió del terrDSC_2264itori des de principis democràtics. L’alta riquesa natural de Cajamarca es tradueix en diversos conflictes medioambientals que confronten els interessos de les indústries extractives i del govern central, amb les prioritats dels governs autonòmics i municipals i de la població, interessats en la preservació del medi, del qual depèn el 70% de la població que es dedica a l’agricultura. El resultat és una gran asimetria en l’ús i accés als recursos naturals, amb més de 9 conflictes oberts a la regió. La dèbil institucionalitat i governabilitat a la regió dificulta la capacitat de protecció del medi ambient. Per això, el projecte planteja enfortir les capacitats dels actors locals mitjançant un procés comunicacional de sensibilització sobre la gestió del territori i la preservació dels recursos naturals, un programa de formació i diverses estràtegies per reforçar els espais participatius existents (com les Comissions Ambientals i els Consells regionals de recursos hídrics).

En aquest marc de treball,  la visita de la regidora es va concebre per facilitar un espai d’intercanvi en eDSC_2267l qual poder conèixer les estratègies de planificació territorial de la ciutat així com les prioritats i formes de  vetllar pel mediambient de Sant Boi. Per aquest motiu, la visita va comprendre una extensa explicació dels paràmetres que configuren la planificació urbana a la ciutat, que ve definida pel Pla urbanístic del 1976, i consisteix en una divisió territorial principal en 3 capítols: els sistema d’espais oberts; els assentaments o zones urbanes i les infrastructures de mobilitat. A Sant Boi la planificació està marcada per 1/3 del sòl urbà i la restà protegit a través de diferents figures, segons si es tracta d’entorn fluvial, forestal o agrícola.

Aquesta presentació va permetre contextualitzar els plantejaments i prioritats segons els quals s’estructura la política de mediambient en el municipi, que ve marcada per aquesta preponderància de l’entorn natural i agrícola. Actualment, les actuacions de l’Ajuntament en matèria de mediambient s’articulen  al voltant de tres grans pilars:DSC_2270

1) La preservació del l’entorn natrual, on és especialment important la prevenció dels riscos naturals, i entre ells, els incendis, i la recuperació de l’entorn utilitzant estratègies singulars (com per exemple, la recuperació del mosaic forestal en finques públiques, la plantació de paulònies per generació de biomassa, el grup de voluntariat ambiental, etc).

2) L’educació ambiental que s’articula, fonamentalment, a través d’una xarxa d’equipaments d’educació per la sostenibilitat, constituïda per 4 equipaments de referència que es vinculen als 4 ecosistemes presents a la ciutat (forestal, fluvial, agrícola i urbà) i que es caracteritzen per situar-se pròxims a l’Anell verd: Can Julià, orientat a la interpretació del riu Llobregat i a a l’explicació de l’ecosistema fluvial; l’aula de natura de Can Palós, a través de la qual es vol aprofundir en l’ecosistema agrícola de muntanya i forestal; la Masia de Torre la Vila, que se centra en el medi urbà i en la gestió dels residus; i l’ermita de Sant Ramon, que a  289 mts. d’altitud, esdevé un gran centre d’interpretació del paisatge. Aquests centres tenen un valor importantíssim pel que fa el treball que desenvolupen a les escoles, a les quals s’ofereixen anualment més de 60 activitats educatives diferents.

3) L’eficiència energètica, amb l’elaboració d’un Pla Director d’Eficiència Energètica.

Per entendre la complexitat de l’entorn i aquestes polítiques, l’explicació de la responsable de Medi Ambient, Rosa Cifuentes,t va concloure amb una visita al llarg d’alguns dels trams més significatius de l’Anell verd, acompanyats del tècnic de l’entorn natural, Josep Pons, que ens va explicar els projectes més innovadors que s’han desenvolupat en els últims temps.

Per acabar la visita, la regidora peruana es va trobar amb l’Alba Martínez Vélez, regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau, i amb Josep Puigdengolas, regidor de Mediambient, amb qui van poder compartir experiències.

 

 

 

 

Desplaça cap amunt