Convocatòria subvencions a projecte de Cooperació 2015

la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi ha aprovat la convocatòria de les subvencions 2015 per a les activitats d’entitats i grups de la ciutat.entre ells el de Cooperació i Solidaritat . El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 5 de gener fins el 3 de febrer de 2015, ambdós inclosos.

Tota la documentació per poder fer la sol·licitud està penjada a la web municipal a http://www.santboi.cat/llibres.nsf/ca-WebTemesperID/5BF843828440D0F6C12573B8002E954A?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&Seu=N..

Recordem a les entitats que van rebre subvenció a la convocatòria 2014 que han de presentar la justificació de la subvenció abans del dia 3 de febrer de 2015 segons el que s’estableix a l’apartat 6.1. de les Bases 2014.

També a la web municipal podeu trobar els impressos de justificació de la subvenció:
http://www.santboi.cat/llibres.nsf/ca-WebTemesperID/3ABD97EFD7266110C1256A8E0020C9BB?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&Seu=N

També us recordem que a l’apartat 8 de les Bases s’estableix la possibilitat d’acordar l’ampliació del termini d’execució i justificació per un període màxim d’un any, sempre que es justifiqui de forma motivada.

 

Desplaça cap amunt