Ja podeu veure l’exposició “Un viatge amb compromís: el valor de la prevenció per eradicar la Mutilació Genital Femenina”

A partir del 8 d’abril podeu veure al vestíbul de Cal Ninyo una exposició informativa sobre la Mutilació Genital Femenina, realitzada per Metges del Món, i que té l’objectiu de sensibilitzar-nos sobre la importància del treball preventiu per a l’eradicació d’aquesta pràctica, que vulnera dràsticament els drets de les dones.

Les societats occidentals actuals es caracteritzen, entre altres qüestions, per la integració i convivència de diferents cultures. Fruit dels fluxos migratoris, la riquesa multicultural és un dels trets d’identitat de societats avançades. Aquesta pluralitat és una oportunitat per a la salvaguarda de determinats drets fonamentals, i la prevenció i actuació davant la MGF n’és un clar exemple. Es tracta d’un ritual ancestral que encara conserven moltes cultures africanes. Aquesta pràctica suposa un acte dolorós i vexatori per a les dones les quals pateixen a conseqüències fatals per a la resta de les seves vides.

A Europa, almenys 500.000 dones han estat víctimes d’aquesta agressió contra la seva integritat i altres 180.000 podrien patir-la. Als països occidentals, aquesta pràctica es considera una violació dels drets de les dones i en cap circumstància es pot justificar basant-se en el respecte a les
tradicions culturals o cerimònies d’iniciació.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, en els 28 països de l’Àfrica Subsahariana i l’Orient Mitjà en els quals es practica la Mutilació Genital Femenina (MGF), són aproximadament unes 130 milions de nenes i dones que han estat víctimes d’aquesta pràctica. Cada dia 6.000 nenes entre 4 i 10 anys són mutilades segons Unicef encara que la prevalença varia molt d’un país a un altre. Encara que des de finals dels 80, es va començar a prohibir en molts d’aquests estats, continua sent una pràctica estesa que comporta alts riscos per a la salut física i psíquica de les dones i nenes que la pateixen.

L’exposició, realitzada per Metges del Món, ens parla de la MGF d’una manera “no dramàtica” a través d’imatges que reflecteixin el recorregut que podria fer una família subsahariana que acaba amb èxit el procés preventiu. Podeu veure-la a Cal Ninyo fins el 29 d’abril.

També, el dilluns 13 d’abril entrevistarem a Metges del Món a l’Espai Solidari de Ràdio Sant Boi, a les 10:15h, per aprofundir en la seva tasca com a entitat, la situació de la MGF al món i en el valor preventiu de l’exposició.

 

Desplaça cap amunt