S’aprova el Pla municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat

En la sessió de la Junta de Govern Local celebrada el passat 23 de juny es va aprovar el Pla municipal d’Educació i Formació per la Solidaritat, el full de ruta que ha d’orientar les actuacións d’educació per a la solidaritat fins el 2026, en el marc de l’Estratègia de Ciutat 2030.

El Pla respon al mandat del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament i és fruit d’un procés d’anàlisi que es desenvolupà entre el gener del 2020 i febrer del 2021, amb el qual es va sistematitzar la tasca realitzada en els darrers deu anys i es van identificar el diferents espais de millora per incrementar l’impacte de l’educació per a la solidaritat a la ciutat. Aquesta anàlisi es recull en L’Estudi per a l’Elaboració del Pla municipal d’Educació per a la Solidaritat, un document que recull les aportacions de més de setanta persones provinents dels centres educatius, de les entitats que conformen el Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau  (CMCSiP) i de diferents tècniques i tècniques municipals. 

El Pla respon a la diagnosi que  fa l’Estudi i és fruit d’un procés consensuat que s’ha treballat tant a nivell intern, amb els diferents departaments municipals,  com  extern, amb les entitats que conformen el CMCSiP amb les quals s’ha realitzat un procés de treball  en línia. 

El Pla té com a objectiu Educar per a la solidaritat fomentant una actitud crítica i compromesa de la ciutadania en la lluita contra les desigualtats, que contribueixi a la justícia global i al desenvolupament sostenible des de l’acció local.  Al voltant d’aquest objectiu, s’etructuren quatre objectius específics: 

1) Alinear les iniciatives d’educació per a la solidaritat a la ciutat amb les necessitats dels centres educatius formals i no formals, impulsant processos educatius encaminats a la transformació social i a la ciutadania crítica des d’un plantejament transversal i de Ciutat educadora.

2) Promoure l’extensió i la transversalització de l’educació per a la solidaritat en el si de l’organització municipal, treballante per projectes i en xarxa, a partir d’una lectura transformadora dels ODS i del prinicipi de coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.

3) Mantenir i aprofundir en el treball en xarxa i l’articulació territorial com a mecanisme per multiplicar/ incrementar l’impacte i la qualitat dels projectes.

4) Impulsar una estratègia que tingui en compte la comunicació com una eina tant de difusió d’activitats i de rendició de comptes com de transformació social, millorant els canals de coordinació amb el departament de Comunicació i reforçant la marca pròpia.

Cada objectiu es vertebra al voltant d’unes actuacions prioritàries calendaritzades en l’horitzó 2021-2026. 

Malgrat una estructura aparentment rígida, el Pla es concep com un punt de partida; un full de ruta flexible i sensible que caldrà adaptar a un context altament canviant on apareixen noves necessitats , dficulatat i reptes en el camí d’implicar la ciutadania santboiana en una acció per a la justícia global cada cop més incisiva i de més qualitat.

Desplaça cap amunt