L’acollida a la ciutat

Sant Boi de Llobregat compta amb sis pisos d’acollida repartits pels diferents barris de la ciutat i 32 places que són gestionats per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. D’aquests, n’hi ha cinc pisos que formen part del Programa estatal d’acollida. A més a més, la ciutat compta amb un «pis pont» finançat directament des de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat gràcies a la col·laboració de la Fundació AGBAR, que permet donar cobertura a persones sol·licitants d’asil que han finalitzat les fases dins del programa estatal però que encara no compten amb l’autonomia suficient.

En tots els casos es concep l’acollida com un procés integral pel qual, a més d’un recurs habitacional, es facilita a les persones un acompanyament psicosocial per afavorir alhora l’aprenentatge de l’idioma i el coneixement de l’entorn, amb una atenció jurídica i psicològica especialitzada.

El Pla d’acollida a persones refugiades establia el compromís de la ciutat de comptar, com a mínim, amb cinc pisos i 30 places per l’acollida de persones refugiades.