L’assistència humanitària

El Pla preveu donar suport a iniciatives que desenvolupen organitzacions no governamentals i organismes Internacionals en els països d’origen de les persones refugiades i els països de trànsit destinades a alleujar el sofriment de les persones afectades pel conflicte i/o en procés de desplaçament i a la cerca de protecció internacional, i protegir els seus drets. Part d’aquesta assistència es realitzarà donant suport a la campanya d’emergència iniciada pel FCCD.

Scroll to Top