L’Ajuntament de Sant Boi col·labora en dues campanyes d’emergència del Fons Català adreçades a pal·liar els efectes de l’huracà Eta, a Nicaragua, i a donar suport legal a les persones refugiades en situació irregular encallades a Lesbos.

El pas de l'huracà ETA ha afectat especialment la costa del Carib Nord de Nicaragua, mentre que a Lesbos es viu una crisi humanitària que afecta milers de persones refugiades.

El pas de l’huracà ETA ha afectat Nicaragua, Hondures i Guatemala, Rica, Panamà, El Salvador, Mèxic, Cuba i els Estats Units, i ha tingut efectes devastadors a tota la zona de la costa del Carib Nord de Nicaragua, on milers de persones han patit els seus efectes.

L’huracà va arribar a Nicaragua la primera setmana de novembre, afectant especialment la costa Nord del Carib, el Pacífic Nord i el Centre del país, provocant greus danys en habitatges, escoles, centres de salut i vies de comunicació. La comunitat de Wawa Bar de la costa del Carib Nord és una de les zones més afectades, on la gran majoria de danys s’han produït en infraestructures (cases derruïdes, inundacions, etc).

Per aquest motiu l’Ajuntament de Sant Boi ha acordat fer una aportació de 2.000 euros al projecte 3481 ” Resposta d’emergència als efectes de l’huracà ETA a Nicaragua: fase de reconstrucció“, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que té per objectiu impulsar el treball de recuperació a la zona de la comunitat de Wawa Bar, des d’un enfocament municipalista i territorial i amb el suport de les seves autoritats locals.

Fotografia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 

Per altra banda, el consistori santboià també aportarà 2.000 euros al projecte d’ajut humanitari número 3082: “Assessorament, suport legal i acompanyament per la mobilització política cap a persones refugiades en situació irregular encallades a l’illa de Lesbos“, engegat pel Fons Català.

Des del tancament de fronteres i l’acord entre la Unió Europea i Turquia, Lesbos viu una greu crisi humanitària. Allà, Lesbos Legal Centre treballa fent tasques de suport legal bàsic que l’Estat grec i la Unió Europea no estan realitzant. Es tracta d’una associació independent que dóna suport a les persones sol·licitants d’asil des de l’estiu de 2016, tot fent assessorament legal a les persones i famílies que es troben a Lesbos en situació de vulnerabilitat, irregularitat legal i en risc de deportació a Turquia, a més de fer tasques d’incidència política juntament amb les comunitats de persones refugiades.

Fotografia de Legal Centre Lesvos

 

Amb aquest projecte es vol donar suport a la tasca de l’associació per combatre la violació sistemàtica dels drets humans més bàsics de les persones refugiades que es troben en una situació de gran vulnerabilitat.

 

Desplaça cap amunt