Agermanaments

Històricament una de les principals vies de cooperació directa de l’Ajuntament de Sant Boi s’emmarcava en la relació d’agermanament amb San Miguelito (Nicaragua) i amb Marianao (Cuba)

L’agermanament solidari permet establir contactes i lligams estables entre dos municipis. És un instrument de cooperació descentralitzada i un catalitzador de la sensibilitat del municipi envers els problemes que pateixen alguns pobles del Sud,en els quals una part important de la població no gaudeix de les condicions bàsiques per viure dignament.

3.1 Agermanament San Miguelito

3.2 Agermanament amb Marianao 

Desplaça cap amunt