Històric

  • El Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat 2009-2011

El Pla és l’instrument de l’Ajuntament per promoure l’educació i formació de la ciutadania en la solidaritat i, així, l’obertura de la societat santboiana al món. Mitjançant diverses estratègies i instruments, el Pla volia afavorir el pas de la sensibilització al compromís de la ciutadania i les institucions en construir un món més just. El Pla recull la voluntat de:

Operar conjuntament (cooperant) polítiques de promoció d’igualtat i justícia social entre els països del nord i del sud, pel dret a una vida digna a qualsevol indret del món. I que aquestes polítiques arribin al coneixement i participació de la més gran quantitat de veïns i veïnes.

Afavorir la solidaritat amb els més desfavorits i promoure la presa de consciència sobre els orígens de les desigualtats socials, de manera que la solidaritat esdevingui un valor als carrers, a les cases, a les escoles, a la feina, als llocs públics, etc.

Fomentar la cultura de pau ( des d’una concpeció molt més àmplia que l’absència de guerres)

El Pla estableix un eix temàtic anual que guiarà les accions i les activitats de sensibilització i d’educació per a la solidaritat.

2009: Cultura de pau
2010: Comerç just i consum responsable
2011: Obertura de la ciutadania al món
L’any 2012 es va realitzar una avaluació mixta del Pla d’Educació i Formació per la Solidaritat on es va analitzar la pertinència d’aquest instrument així com la importància de donar-li continuïtat.

Pla municipal d’educació i formació per a la solidaritat (pdf)

 

Desplaça cap amunt