Aprovades les Bases de la Convocatòria de Subvencions 2012 pels projectes de cooperació

Us informem que en la Junta de Govern Local del passat dilluns 19 de desembre es van aprovar les bases de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament, entre les quals figuren els ajuts destinats a projectes de cooperació al desenvolupament. L’annex 4 fa referència a les subvencions de l’àmbit de Cooperació i Solidaritat. Us adjuntem les bases , així com el guió descriptiu del projecte i el qüestionari específic que s’han de presentar amb la sol·licitud.

A partir del 2 gener, a la pàgina web de l’Ajuntament (www.santboi.cat), a l’apartat Tràmits/ Guia de tràmits/Ajuts/ Convocatoria de subvencions de foment de l’activitat d’entitats, podreu trobar tota la documentació que cal presentar amb la sol·licitud de subvenció, el projecte i el qüestionari. El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia el 2 de gener i finalitza el 2 de febrer, ambdós inclosos.

Igualment, recordar-vos que el 31 de gener de 2012 finalitza el termini de justificació de les subvencions concedides l’any 2011, i d’aquelles concedides el 2010 a les quals es va aprovar una ampliació del termini de justificació. En el cas de les subvencions aprovades l’any 2011, i d’acord allò que estableix el punt 8 de l’annex de Cooperació i Solidaritat, l’entitat podrà sol·licitar l’ampliació del termini d’execució i justificació del projecte per un període màxim d’un any, sempre i quan es justifiqui de forma motivada.

N626 2012 Bases Subvencions Ajuntament i annexos

GUIO PRESENTACIO PROJECTE

QÜESTIONARI COOPERACIO

Desplaça cap amunt