El Consejo Municipal de San Miguelito aprova el Pla Director d’Aigua i Sanejament

El passat 20 de desembre el Consejo Municipal de San Miguelito va aprovar el Pla Director d’Aigua i Sanejament i el reglament de la Comissió Municipal d’Aigua. Aquest estudi té com a objectiu identificar les principals necessitats en relació a l’abastiment d’aigua i sanejament, així com plantejar propostes de solució a aquestes problemàtiques que alhora garanteixin la protecció adequada del recurs hídric.  El Pla proposa solucions òptimes per arribar a una situació en què es garanteixin les necessitats bàsiques de la població rural que permetin el desenvolupament sostenible de les comunitats.

El Pla que ha comptat amb diverses etapes ( diagnòstic social, anàlisi química del recurs hídric, disseny de propostes d’actuació específiques per a cada comunitat i programació de les actuacions d’acord als criteris d’urgència i viabilitat), mostra la pertinència de treballar en aquest àmbit. L’estudi conclou que, tot i que les quantitats d’aigua existents al municipi són suficients, el 85% de la població de l’àrea rural no disposa de sistemes d’abastament d’aigua i un 34% no disposa de cap infrastructura de sanejament, i quan aquestes existeixen molts cops no estan ben construïdes, cosa que suposa un alt risc de contaminació dels aqüífers.

El Pla és el resultat d’un projecte desenvolupat els últims dos anys a San Miguelito des de l’alcaldia, amb el suport d’Enginyeria Sense Fronteres i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  i el finançament d’institucions catalanes com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi.

Desplaça cap amunt